Door Elsbeth Koek op 29 april 2014

Zorgzaam regisseren, dichtbij mensen

Op donderdag 24 april hebben we in de raad het coalitieakkoord besproken. Hierbij onze inbreng:

“Voorzitter, onze eerste indruk: weinig concreet, geen oog voor maatschappelijke partners en niet creatief. Maar er is hoop. Wanneer de coalitie een aantal van de voorstellen van de Partij van de Arbeid overneemt, is het akkoord meteen meer van dat alles. Op het gebied van zorg en duurzaamheid is het akkoord vaag. Ja, gelukkig gaan we niet meteen bezuinigen. Maar ‘wat dan wel’ blijft achterwege. De coalitie geeft aan dat de nadruk ligt op preventie, maar welke plannen daarbij horen? Ouder worden in Warmond? Genoeg alternatieven stelt de coalitie. Waar dan?

Op het gebied van duurzaamheid gaan we de CO2-footprint van de bedrijven verkleinen. Prachtig, maar het lijkt mij dat de gemeente die technische kennis helemaal niet heeft en hoeft te hebben. Die is voorhanden bij de bedrijven en inwoners van onze gemeente. College, bundel deze krachten, onderschrijf ons standpunt van ‘Teylingen duurzaam in 2030’ en biedt hiermee niet alleen werkgelegenheid voor onze ondernemers, maar ook substantiële lastenverlichting voor onze inwoners. Goed voor de economie en goed voor de aarde. Mag u zomaar overnemen.

Ontschotten! Dat is de toekomst om bezuinigingen in de zorg te realiseren. Als voorbeeld: er vallen jongeren uit op het ROC omdat zij geen laptop kunnen kopen, terwijl de maatschappelijke kosten voor iedere schooluitvaller 80.000 euro per jaar bedragen. Betaalbaar bouwen voor starters. Ook hier hebben wij een concreet voorstel gedaan in ons verkiezingsprogramma, wat naadloos past in dit akkoord omdat het doorstroming bevordert. Er zijn meerdere problemen waarom de woningmarkt op slot zit. Het feit dat banken niet meer willen financieren is er een. Onderzoek de mogelijkheden om samen met de corporaties de starters op de koopmarkt te ondersteunen. Gewoon door het geven van startersleningen, zowel door de gemeente als door de corporaties.

Het creëren van banen samen met onze ondernemers en verenigingen; prachtige kansen. Jammer genoeg staat daar ook niets over in het akkoord. Sowieso is de vraag wie deze coalitie ziet als maatschappelijke partners. Voor de verenigingen wordt niets gedaan, ook al zei het CDA in de verkiezingstijd iets anders. Aan de ondernemers wordt vooral veel gevraagd en niets geboden. Ook op dat gebied vindt u in ons verkiezingsprogramma mooie voorstellen. Mag u gerust overnemen.

Dan de financiën. Opnieuw een gebrek aan creatieve oplossingen. Een herhaling van zetten en nog steeds geen vernieuwing. D66 heeft tijdens de verkiezingscampagne trots zitten vertellen dat zij verantwoordelijk zijn voor het uithollen van het meerjarenperspectief met 15%, en daar wordt nu nog geen einde aan gemaakt. Substantieel verlagen van woonlasten, daar zit de sleutel en daar doet dit college niets aan. Waarom niet het geld inzetten om collectief energie te besparen? Dat weegt substantieel op tegen de woonlasten.

Tot slot een vraag aan de VVD. Integriteit is een belangrijk thema, lezen we in het akkoord. Het afgelopen jaar en ook tijdens de campagne zijn vragen gesteld over de dubbelrol van wethouder enerzijds en voorzitter van het corso anderzijds. Voor ons een belangrijk punt. Niet langer een dubbelrol, ook al is er geen sprake meer van de portefeuille financiën. En als deze coalitie haar eigen akkoord series neemt, volgt natuurlijk het antwoord dat de rol van voorzitter van de corso wordt neergelegd.” Een aantal van onze voorstellen is overgenomen en de discussie over de dubbelrol van de wethouder wordt binnenkort gevoerd naar aanleiding van een evaluatie over dit onderwerp. Uiteindelijk hebben we meegestemd. Niet helemaal van harte, maar toch.

Elsbeth Koek

Elsbeth Koek

Mijn naam is Elsbeth Koek. Ik woon sinds 1998 in Voorhout samen met Dirk en onze 3 (puber)kinderen. Onze kinderen zijn hier geboren, gingen naar de lagere school en sporten in Voorhout. Ik ben in 1998 ook lid geworden van de PvdA omdat ik vind dat je voor elkaar moet zorgen als iemand dat nodig heeft.

Meer over Elsbeth Koek