Participatie is ‘meedoen’ en niet ‘zoek het zelf maar uit’

De PvdA vindt dat Iedereen actief mee kan doen in de samenleving. Deelnemen maakt mensen gelukkiger, en hoe meer mensen deelnemen hoe beter de samenleving functioneert. Dat is de betekenis van het begrip ‘participatiesamenleving’, en participatie staat niet gelijk aan betaald werk. Participatie bestaat niet uitsluitend uit betaald werk. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid brengt ook eigen keuzevrijheid met zich mee, bijvoorbeeld in geval van een uitkering en opvoedondersteuning.

Concreet betekent dit:

Voor de PvdA dat degene die constructief meewerkt in het participeren in de samenleving meer keuzevrijheid krijgt. Het is niet meer de professional die bepaalt, maar de persoon zelf. De gemeente prikkelt burgers tot actieve deelname en werkgevers tot zorgen voor geschikt aanbod. Mensen die werk zoeken of een uitkering ontvangen blijven zelf verantwoordelijk. De gemeente biedt hulp bij zoeken van werk, betaald en onbetaald. Er komt een uitgebreide vacaturebank voor vrijwilligersfuncties. Actieve ondersteuning van mensen die vanuit de bijstand een eigen bedrijf willen beginnen.

Dit betekent maatwerk voor mensen met beperking of grote afstand tot arbeidsmarkt. Met uitkeringsgerechtigden die op zoek zijn naar (betaald) werk wordt een persoonlijk plan opgesteld.

Er volgen sancties wanneer je weigert mee te werken. Samen met buurgemeenten en UWV ondersteunt gemeente werkgevers en werkzoekenden om elkaar te vinden en tot duurzame samenwerking te komen.

Voor meer informatie zie ons verkiezingsprogramma