Teylingen duurzaam in 2030

De PvdA streeft er naar dat Teylingen volledig duurzaam is in 2030. Teylingen moet duurzamer en groener worden. Dat betekent investeren in manieren om duurzame energie op te wekken en energie te besparen. We stimuleren het besparen en opwekken van energie bij onze maatschappelijke partners. Inzetten op duurzaamheid betekent een stimulans voor de lokale economie en de lokale bedrijven die zich op dit terrein gaan specialiseren. De drie P’s (People – Planet – Prosperity) zijn leidend bij beleidsvorming. Het streven is gericht op een economie die gebaseerd is op groene grondstoffen (‘biobased economy’). Initiatieven voor duurzaamheid van burgers en bedrijven worden ondersteund zoals elektrisch rijden.

Concreet betekent dit:

PvdA zet in op subsidiemogelijkheid voor zonnepanelen. Het plaatsen van windmolens bij Akzo is een goede zaak. Er is ondersteuning van inwoners en bijvoorbeeld scholen bij het gezamenlijk besparen , inkopen en opwekken van energie door onder andere het oprichten van energie-coöperaties. De extra hoeveelheid werk die hiermee vrijkomt, betekent een vermindering van de werkloosheid.

In elk voorstel aan de gemeenteraad zijn de drie P’s benoemd. Teylingen wordt en blijft een Fair Trade gemeente.

Over 20 jaar gebruiken we in Teylingen alleen nog duurzame energie. Op dit punt wil Teylingen voorloper zijn. De gemeente investeert in duurzame energie voor eigen gebouwen en verenigingsgebouwen. Initiatieven voor duurzaamheid van burgers en bedrijven worden ondersteund zoals elektrisch rijden.

Voor meer informatie zie ons verkiezingsprogramma