Stop de kaalslag op de subsidies voor sport en cultuur

De overheid bevordert sociale cohesie. Door laagdrempelig te zijn, zorg je voor toegankelijkheid. De PvdA vindt dat verenigingen, culturele voorzieningen en maatschappelijke initiatieven goed ondersteund moeten worden.

Concreet betekent dit:

• Ontmoetingsplekken in de vorm van speeltuinen.
• Plukfruit in de parken.
• Ruimtes beschikbaar stellen voor maatschappelijke initiatieven. Initiatieven in een wijk werkt de gemeente uit samen met bewoners en worden zo mogelijk/nodig gefaciliteerd met financiële en andere adviezen en het wegnemen van hindernissen in de regelgeving.
• Verenigingen vormen het cement van de samenleving. Daarom ontvangen zij subsidie, structureel of per project. Aanpassen huidig subsidiebeleid.
• In stand houden van culturele voorzieningen.
• Actief sportbeleid, gericht op breedtesport. Instelling van een sportraad.

Voor meer informatie zie ons verkiezingsprogramma