Betaalbaar bouwen in Teylingen

De PvdA Teylingen vindt dat starters een plaats op de woonmarkt verdienen. De overheid heeft een rol bij het openbreken daarvan. De gemeente stelt zich samen met de woningcorporatie op als cofinancier voor starters. En bevordert de bouw van meer woningen die zijn toegesneden op senioren, om zo te zorgen voor dynamiek op de woonmarkt.

Concreet betekent dit:

Voor de PvdA Teylingen de Introductie van ‘ik bouw betaalbaar in Teylingen’: ‘Iedere starter met een inkomen tot € 36.500 per jaar krijgt de kans zelf zijn eigen huis te bouwen onder de voorwaarde dat hij zelf 60% kan financieren.’ De rest financieren de gemeente en de coöperatie in de vorm van een starterslening. In elk bouwplan staat de harde doelstelling dat 30% uit sociale woningbouw bestaat plus minstens 10% net daarboven.

De gemeente zorgt voor voldoende sociale huisvesting. Dit gebeurt door beweging entameren door nieuwbouw af te stemmen op behoefte en betaalbaarheid. Ze houdt hierbij de regie en voert een actieve grondpolitiek.

Borg staan voor en regisseren van bouwontwikkelingen. Leegstand benutten door (antikraak) huisvesting van jongeren en gescheiden ouders.De gemeente zorgt samen met corporaties voor huisvesting voor ouders in scheiding, omdat het voor alle betrokken partijen beter is.

Voor meer informatie zie ons verkiezingsprogramma