Door Elsbeth Koek op 6 januari 2015

2015, een nieuw jaar vol nieuwe uitdagingen

Met ingang van 1 januari is de lokale overheid verantwoordelijk voor alles op het gebied van jeugdzorg (inclusief gesloten plaatsingen), de langdurige zorg en het ondersteunen van mensen naar werk. Als je de krant leest, hoopt iedereen dat we er niets van gaan merken en dat het allemaal hetzelfde blijft.

Als het goed is, gaan mensen juist wel veranderingen merken. Gelukkig niet als het gaat om de huishoudelijke hulp. Dankzij PvdA en CDA blijft de huishoudelijke hulp behouden in Teylingen. In onze ogen is dat belangrijk, omdat dat veelal de eerste ondersteuningsvraag is die mensen hebben. Daarnaast zien we dat bij problemen met jongeren, bijvoorbeeld schooluitval, zorgtaken thuis een belangrijke reden zijn. Voor ons belangrijke argumenten om de huishoudelijke hulp te behouden, ook al kost dat ons 240.000 euro per jaar dat niet door het rijk gecompenseerd wordt. Samen met de mensen in de omgeving van de zorgvrager wordt een passend aanbod georganiseerd; dat is het streven voor de nieuwe Wmo.

Ook in de jeugdzorg gaat er nogal wat veranderen. Er komen Jeugd- en gezinsteams in Teylingen. Teams die bestaan uit verschillende disciplines: GGZ, maatschappelijke werk, opvoedhulp, schuldsanering etc. Samen kijkt dit team naar de ondersteuningsvraag van het gezin. Niet meer het aanbod van de zorgaanbieder maar de vraag van de jeugdige en zijn/haar gezin is leidend in de hulp die wordt geboden.

Ook voor mensen met een arbeidsbeperking gaat er het nodige veranderen. De WSW vervalt, dus geen sociale dienst meer. Iedereen die er nu werkt, kan er blijven, maar er komen geen nieuwe mensen bij. Zij moeten naar de reguliere markt. En in de krant staat dat er voor deze doelgroep banen worden gecreëerd door het bedrijfsleven en de overheid.

Waarschijnlijk proef je mijn scepsis. Papier is geduldig en bevat de meest prachtige vergezichten. De praktijk is weerbarstig. Afgelopen week sprak ik een vrouw. Haar ouders, beiden boven de 80, hebben bij de ISD hulp in de huishouding aangevraagd. Hij is licht dementerend, zij slecht ter been. Zij krijgen 6 uur huishoudelijke hulp per maand toegekend. Als zij maar 6 uur krijgen, waar zitten dan de kosten, vraag ik me af? De echte verhalen scherpen de beleidskaders en maken vragen concreet en pijnpunten zichtbaar. Vanaf deze plaats een verzoek: voedt ons met die echte verhalen, zodat het beleid dat wij bepalen ook daadwerkelijk bijdraagt aan een gelukkig leven waarbij mensen zichzelf waardevol vinden. Dat is mijn streven voor 2015!

Voor jou en de jouwen een heel gelukkig, gezond en liefdevol 2015

Elsbeth Koek

Elsbeth Koek

Mijn naam is Elsbeth Koek. Ik woon sinds 1998 in Voorhout samen met Dirk en onze 3 (puber)kinderen. Onze kinderen zijn hier geboren, gingen naar de lagere school en sporten in Voorhout. Ik ben in 1998 ook lid geworden van de PvdA omdat ik vind dat je voor elkaar moet zorgen als iemand dat nodig heeft.

Meer over Elsbeth Koek