3 maart 2015

Zorgen over de kwaliteit van de zorg bij ouderenzorginstelling Marente

In het Leidsch Dagblad van 24 februari kunnen we lezen dat er een zwartboek is overhandigd aan de RvB met daarin klachten over de kwaliteit van de zorg. Sinds 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit in het kader van de Wmo daar waar sprake is van kortdurend verblijf. De PvdA Teylingen maakt zich zorgen over de kwaliteit van de zorg en vraagt het college van burgemeester en wethouders wat ze hieraan gaan doen.

Voor de volledige vragen klik op Kwaliteit Zorg Marente (PvdA)