10 maart 2014

PvdA en ChristenUnie verwijten coalitie ‘lakse houding’

De PvdA en de ChristenUnie verwijten de huidige coalitiepartijen VVD, CDA en D66 dat ze in de afgelopen raadsperiode te weinig hebben klaargespeeld. Volgens de twee oppositiepartijen is de ‘lakse houding’ binnen coalitie en College hier een belangrijke oorzaak van. Beide partijen in een volgende periode een veel actiever beleid op een aantal belangrijke beleidsterreinen als duurzaamheid, zorg, de rol van inwoners  en de relatie met verenigingen, en een hoger tempo van uitvoering.  

Lijsttrekkers Elsbeth Koek van de PvdA en Frans Nederstigt van ChristenUnie: ‘Inwoners op straat en bij het lijsttrekkersdebat op 6 maart vragen ons waartussen ze kunnen kiezen op 19 maart. Ondanks dat de ChristenUnie en de PvdA onderling ook op een aantal onderwerpen wezenlijk met elkaar van mening verschillen kunnen we in elk geval wel aangeven dat wij op essentiële onderdelen anders denken dan de huidige coalitiepartijen VVD, CDA en D66, zoals het schrappen van subsidies voor verenigingen en de in onze ogen nutteloze aankoop van grond in de Roodemolenpolder. Daarnaast zien we allebei ook dat op belangrijke terreinen de drie collegepartijen te veel hebben laten liggen. Dat moet en dat kan veel ambitieuzer’.

 Duurzaamheid

Koek: “Duurzaamheid heet een speerpunt te zijn van dit college, in het bijzonder van D66, maar er is in de praktijk maar weinig van terecht gekomen. Deels zal dat te maken hebben met de uiterst terughoudende houding van de VVD, maar volgens ons hebben de andere twee partijen er maar weinig aan gedaan om dit nog een beetje te versnellen.”

 Verenigingen

ChristenUnie-lijsttrekker Frans Nederstigt laakt de manier waarop de coalitie volgens hem de relatie met verenigingen op het spel heeft zet: ‘Ik spreek mensen uit de sport en cultuur die er totaal geen behoefte meer aan hebben om iets met de gemeente te maken te hebben omdat er toch nooit wordt geacteerd. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, zeker met alle taken die op ons afkomen en de rol die het maatschappelijk middenveld hierbij kan gaan spelen. Dan moet je verenigingen juist koesteren.”

Bovendien wijst hij er op dat geen van de drie partijen dergelijke bezuinigingen in hun verkiezingsprogramma hadden opgenomen. “Ik denk dat met name CDA-kiezers zich rot geschrokken zijn toen ze zich realiseerden dat het CDA zich met het schrappen van die subsidies inliet. En nu weer heeft het CDA een landschapspark in de Roodemolenpolder op het oog. Dat zou, met de onzekerheden op het gebied van de zorgkosten, helemaal geen prioriteit moeten zijn voor een partij als het CDA’.

 Zoek het zelf maar uit

Koek hekelt daarbij de wijze waarop het college burgerparticipatie heeft opgepakt. De hele discussie over het fietspad in de Roodemolenpolder is typerend voor de houding van het college en voor deze coalitie. Inwoners moeten het vooral zelf uitzoeken, maar als het niet past in het straatje van de wethouder dan wordt er ineens ingegrepen.” ‘Er zijn successen te noemen, met name daar waar het Koudenhoorn betreft. Maar Langeveld, het huzarenstukje van D66 is nog steeds leeg, met de crisis als excuus. Participatie is in de ogen van de ChristenUnie en de PvdA ‘meedoen’ en niet ‘zoek het maar zelf uit’, wat D66, VVD en CDA volgens ons hebben uitgedragen. Mensen die het moeilijk hebben en extra steun kunnen gebruiken dienen ruimhartiger geholpen worden om weer op een passende manier te kunnen gaan meedoen.

 Investeren

CU en PvdA zien beiden de verenigingen als belangrijke maatschappelijke partners. Daarom willen zij extra geld beschikbaar stellen voor verenigingen die bijdragen aan een aantal maatschappelijke doelen. Daaronder valt versterken van sociale cohesie, ontwikkelen van aanbod voor bijzondere doelgroepen en mede oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ook vinden de twee huidige oppositiepartijen het belangrijk dat de gemeente investeert in duurzaamheid, mede om de lokale economie te versterken. Daartoe mag een deel van de al te forse reserves van de gemeente worden aangewend.