Door Privé: Joost Peetoom op 6 juni 2013

Monumentenbeleid: het had anders gekund.

Een van de laatste wapenfeiten van PvdA-wethouder Gerrit van der Meer (2010) was een concept-lijst voor uitbreiding van het gemeentelijk monumentenbeleid. Naast Sassenheim zouden, met een objectieve beoordeling, ook Warmond en Voorhout gemeentelijke monumenten kunnen krijgen. In opzet een goed plan. Helaas is in de drie jaar daarna de lijst veel korter geworden, en de regels om wel of niet een gebouw tot monument te verklaren zijn ingewikkelder geworden. Tot zelfs een uitbreiding met als strekking dat eigenaren in een bepaalde situatie zelf mochten gaan bepalen of ze wel of niet op de lijst wilden. Terwijl juist de panden van eigenaren die geen monumentale status willen, misschien wel veel meer bescherming nodig hebben.  Daarbij komt ook nog, dat juist de historische verenigingen erg ontevreden zijn over de manier waarop zij betrokken zijn bij het nieuwe beleid: namelijk niet. De PvdA vindt dat de nieuwe  regeling uiteindelijk slechter is dan de oude, en heeft daarom tegen het nieuwe monumentenbeleid gestemd

Privé: Joost Peetoom

Privé: Joost Peetoom

Boekenburglaan 124 2215 AG Voorhout 

Meer over Privé: Joost Peetoom