Door Privé: Joost Peetoom op 13 september 2013

Het HOE van samenwerking in de Bollenstreek.

Je vraagt er niet om, het leeft niet op straat en TOCH moet je als raadslid aan de bak. Op 30 september aanstaande moeten de 5 gemeenteraden in de Bollenstreek zich uitspreken over de vorm waarin we intensiever zullen gaan samenwerken met elkaar. Op het moment van schrijven is het voorstel waarover we beslissen, nog niet gedaan. Het gaat niet meer om de vraag OF de bollen-5 wel willen / moeten samenwerken, maar over HOE.

De PvdA Teylingen heeft ook de 36 inhoudelijke afspraken onderschreven van het Valentijnsberaad. We vinden daarmee dat Teylingen op 5 terreinen, het sociale domein, openbare orde, economische zaken en toerisme, ruimte en infrastructuur, de samenwerking moet opzoeken met onze 4 bollenburen. Wie de media gevolgd heeft, weet dat het een nogal gevoelig proces is, vooral in Noordwijk. Soms lijkt de discussie meer te gaan over wie wat op welk moment iets mag zeggen dan over de inhoud en de vorm. Dat is niet bepaald goed voor het onderlinge vertrouwen dat je moet hebben in elkaar om zo’n proces tot een goed einde te brengen.

PvdA Teylingen heeft zich kritisch opgesteld tot nu toe: Groter is niet altijd beter, we hoeven maar aan ABN Amro of Amarantis te denken voor voorbeelden hoe desastreus schaalvergroting kan uitpakken. De verborgen rekening betalen we nog lang. Wij zitten niet te wachten op een feestje van overambitieuze bestuurders, wij werken liever aan een vitale Bollenstreek.

Welke maatstaven wil onze fractie gaan gebruiken bij beoordeling van het definitieve voorstel eind deze maand?

  1. Als iets een probleem is van 5 gemeenten, dan moet ook de oplossing van 5 gemeenten komen. We moeten werken aan versterking bestuurskracht in de HELE Bollenstreek.
  2. Aandacht voor wat mensen op buurt- en wijkniveau bezighoudt, bepaalt het draagvlak voor wat je als gemeente doet.
  3. Transparante verantwoording / democratische legitimatie: wie is aan te spreken, kunnen we uitleggen wie wat waarom heeft gedaan in de samenwerking?
  4. Niet-vrijblijvendheid: blijven de bollen5-gemeenten ook verbonden als het spannend wordt?
  5. Opinie inwoners: op 2 september is een onderzoek van het NIPO gepubliceerd over wat inwoners van Teylingen vinden van fusie of samenwerking(zie teylingen.nl)
  6. Vermindering aantal verschillende WGR-regelingen (WGR: Wet gemeenschappelijke Regelingen)

PvdA Teylingen denkt dat een stapsgewijs groeipad het beste past bij deze criteria. Elke keer weer bepalen: heeft de stap ons geholpen om de Bollenstreek mooi en veerkrachtig te houden? Levert de volgende stap die we willen nemen opnieuw wat op? Alleen dan groeit het broodnodige vertrouwen in elkaar. We hopen op de afdelingsvergadering van 18 september hierover verder te spreken.

Privé: Joost Peetoom

Privé: Joost Peetoom

Boekenburglaan 124 2215 AG Voorhout 

Meer over Privé: Joost Peetoom