Door Privé: Joost Peetoom op 7 oktober 2013

Goede tijden, slechte tijden

GTST, Nederlands bekendste soap, al 23 jaar onderweg . En inmiddels is er ook een bestuurlijke variant ervan in de Bollenstreek. Wie doet het met wie? Lukt het Dennis , Jan te redden uit de verleidingstrucs van Marjan? Houden Lies en Gerrit echt van elkaar? Zullen Martijn en Leo het ooit bijleggen? Morgen weer, in Bollen-5!

Vorige maand heb ik geschreven over de 6 maatstaven die onze fractie bij beoordeling van het voorstel tot samenwerking tussen de 5 Bollenstreekgemeenten zou hanteren. Om dit te staven heeft de PvdA Teylingen op 21 september in Sassenheim dan ook op straat gepeild hoe onze inwoners tegenover de samenwerking staan en wat zij belangrijk vinden . Daaruit bleek –niet onverwacht- dat de meeste mensen vooral nabije en goed toegankelijke voorzieningen op prijs stellen: burgerzaken, onderwijs, zorg. Die mogen onder samenwerking niet lijden.

De PvdA Teylingen heeft dat ook gemeld in het raadsdebat op 30 september. Weliswaar houdt het voorstel niet onze eerste voorkeur (een stapsgewijs groeipad) in, maar omdat zeker op het gebied van decentralisaties sociaal domein we wel tot samenwerking moeten komen en omdat je ook pas vertrouwen van je partners krijgt, als je het zelf ook geeft. We hebben ons daarom achter het voorstel tot samenwerking geschaard.

Aan het eind van de avond hadden vier van de vijf gemeenten, Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout en Teylingen ‘Ja’ gezegd. Noordwijk , nota bene de initiator in het hele proces, zei ‘nee’. Een cliffhanger waarmee weer een volgend seizoen gevuld kan worden.

De kleine stappen waar de PvdA Teylingen voor staat, die worden nu in de praktijk toch genomen. Onze motie om ook samen een missie, visie en strategie op te stellen, is raadsbreed aangenomen. De financiële kaders worden nader uitgewerkt, de scheiding tussen wat regionaal is en dus gezamenlijk wordt besloten, en wat lokaal blijft wordt scherper. En haast tegen beter weten in Noordwijk krijgt ook nog de kans om toe te lichten op welke voorwaarden zij alsnog in het proces wil instappen. Morgen weer, in Bollen-5!

Privé: Joost Peetoom

Privé: Joost Peetoom

Boekenburglaan 124 2215 AG Voorhout 

Meer over Privé: Joost Peetoom