Door Elsbeth Koek op 27 februari 2013

Fractie tegen grondaankoop in de Roodemolenpolder

Elsbeth Koek, raadslid PvdA Teylingen – “Aankoop grond Roodemolenpolder. De gemeente is voornemens in de nabije toekomst de grond te gaan gebruiken voor het inrichten van een landschap park met de mogelijkheid van wandel- en fietspaden, steigers en andere recreatieve voorzieningen. Tevens is een klein deel van de grond benodigd voor de uitbreiding van de grond van de voetbalclub bij Sportpark Roodemolen (circa 3.500 m2). Daarnaast is waarschijnlijk circa 3.000 m2 nodig voor watercompensatie in verband nabij gelegen ontwikkelingen. De raad wordt gevraagd budget ter beschikking te stellen voor de koop van de grond. In de commissievergadering was nog discussie over nut en noodzaak van de aankoop van een dergelijke grote hoeveelheid grond, alsook over de wijze waarop aan het begrip “landschapspark” invulling moet worden gegeven.” Totale kosten circa 1 miljoen.
De PvdA en ook de fractie heeft zich de laatste jaren hard gemaakt voor het ondersteunen van de Teylingse verenigingen. Tijdens afdelingsvergaderingen zijn de consequenties van de bezuinigingen bij verenigingen meerdere malen aan de orde geweest. Tijdens de fractiebespreking hebben we dan ook lang bij dit onderwerp stil gestaan omdat hier voor ons echt een dilemma lag, was vroeg om zorgvuldige afweging.
De inhoud: zoals in de aankondiging staat , was slechts een klein deel van de grondaankoop bestemd voor uitbreiding van de grond van de voetbalclub. Het college gaf aan dat het echt geen mogelijkheid was om slechts dat kleine deel aan te kopen en de nadruk lag sterk op het landschapspark en niet op de uitbreiding voor de verenigingen. Take or leave it, zo werd het gepresenteerd.
De kern van ons bezwaar zit in het feit dat er veel geld (circa 900.000 euro) wordt uitgegeven aan een landschapspark waarvoor in onze ogen geen enkele reden toe is. Zeker niet in deze tijd en al helemaal niet na ons bezoek aan de voedselbank. 77 volwassenen en 66 kinderen zijn elke week afhankelijk van de voedselbank en je hebt recht op de voedselbank bij een besteedbaar inkomen van 180,- per maand. Het contrast kan bijna niet groter zijn. Het college geeft aan dat het nog wel jaren kan duren voordat het landschapspark gerealiseerd wordt en dat het natuurlijk tot stand komt in samenspraak met alles en iedereen. Net als het fietspad door diezelfde polder waarbij de klankbordgroep zelfs is opgestapt, maar laat ik die discussie niet verder oprakelen.

Ik begon mij termijn met de woorden: tot onze spijt kunnen wij niet instemmen, voor de verenigingen zouden we het zo doen, maar we vinden dat er grotere maatschappelijke urgenties zijn dan een landschapspark. Uiteindelijk is het voorstel wel aangenomen, de grond wordt aangekocht en de verengingen kunnen uitbreiden dan wel verplaatsen.

En nu weer op naar de volgende politieke discussie. Het argument dat wij alleen maar geld uitgeven, is hiermee voorlopig ontkracht!

Elsbeth Koek

Elsbeth Koek

Mijn naam is Elsbeth Koek. Ik woon sinds 1998 in Voorhout samen met Dirk en onze 3 (puber)kinderen. Onze kinderen zijn hier geboren, gingen naar de lagere school en sporten in Voorhout. Ik ben in 1998 ook lid geworden van de PvdA omdat ik vind dat je voor elkaar moet zorgen als iemand dat nodig heeft.

Meer over Elsbeth Koek