Door Privé: Joost Peetoom op 14 januari 2014

En op de zevende dag…

De zondagsopenstelling. De gemeenteraad heeft in juli 2013 al in meerderheid besloten, per 1 maart 2014 de zondagsopenstelling in heel Teylingen in te voeren, met een amendement dat vermeldde: “De winkeltijdenverordening gaat ongewijzigd in per 1 maart 2014 tenzij uit de ontwikkelde visie /plan zodanige feiten/argumenten naar voren komen dat de nu voorliggende winkeltijdenverordening hierop moet worden aangepast”. Deze visie is nu in concept gereed, en te vinden op de site van de gemeente Teylingen: http://www.teylingen.nl/Ondernemen/Detailhandelsvisie_Teylingen

Nu heeft een grote groep, waaronder de TOV en het begeleidende bureau STEC, gevraagd om uitstel van de behandeling van dit stuk. Dat mocht van het presidium, maar dat was ook tot waar de overeenstemming reikte. Een aantal partijen vond dat daarmee ook de invoering van de zondagsopenstelling voor winkels in Sassenheim en Voorhout moest worden uitgesteld: immers, de ‘rare’ situatie zou ontstaan dat op 1 maart de koopzondag wordt ingevoerd, en de bijbehorende visie op 13 maart pas wordt vastgesteld in de gemeenteraad… Tot zover de zorgvuldige besluitvorming.

Maar de VVD en D66 denken daar anders over. Terwijl de VVD toch de partij is die van oudsher voor het ondernemersbelang staat en D66 normaliter participatie hoog in het vaandel heeft staan. Totdat het liberale dogma wat in de knel dreigt te komen. Op 16 januari zal in de commissie Bestuur, Financiën en Toerisme wel blijken of beide liberale partijen ook nog iets meer ruimte laten voor de gedachten in de rest van de samenleving.

Hoe staat de PvdA Teylingen hier in?

In juli heeft de PvdA vooral gekozen voor een eerlijk speelveld, ook voor de kleinere ondernemer: als hij open gaat op zondag, heeft hij hogere kosten om dezelfde omzet te behouden, en als hij dicht blijft, verliest hij omzet. Terwijl die kleinere winkels juist ook nodig zijn voor een afwisselend aanbod en straatbeeld: zij bepalen ten slotte de ‘couleur locale’, niet de Blokker en het Kruidvat.

Het verkiezingsprogramma 2014-18 meldt: “Kleine bedrijven en winkeliers verdienen bescherming tegen economische overmacht. Versterking detailhandel richt zich op de kernen. (…) Zondagopenstelling is onwenselijk, tenzij de gezamenlijke winkeliers hiervoor een modus vinden.” Waar in de gemaakte analyse vooral een beeld tot nu toe van ‘los zand’ oprijst, gaat de visie detailhandel in alle scenario’s uit van een versteviging van de samenwerking binnen de winkelcentra. Dat is een positief punt. Laten we dat dan ook een serieuze behandeling gunnen.

Privé: Joost Peetoom

Privé: Joost Peetoom

Boekenburglaan 124 2215 AG Voorhout 

Meer over Privé: Joost Peetoom