13 december 2013

Elsbeth Koek lijsttrekker voor PvdA Teylingen

Elsbeth Koek is de lijsttrekker van de PvdA Teylingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. De leden hebben haar tijdens een afdelingsvergadering met unanieme stemmen gekozen. Ze was voorgedragen door het bestuur op basis van een advies van een commissie die kandidatenlijst heeft voorbereid. De 41-jarige Elsbeth Koek vormt momenteel samen met Joost Peetoom de fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Teylingen. Ze trad in 2012 toe nadat Willem de Jong zijn raadslidmaatschap had neergelegd. Eerder maakte Koek ook van 2006 tot 2010 deel uit van de raad. In de tussentijd was ze voorzitter van de afdeling.

Als raadslid heeft ze onder meer het initiatief genomen tot de vorming begin dit jaar van de gemeentelijke werkgroep decentralisaties. Met deze werkgroep bereidt de gemeente zich voor op de taken die erbij komen op het gebied van de jeugdzorg, de arbeidsmarkt en de zorg. Elsbeth Koek woont met haar partner en drie kinderen in Voorhout. Ze is opgeleid als milieukundige, heeft onder meer bij enkele gemeenten gewerkt, en is nu verbonden aan het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie in Leiden.

De volgende vier kandidaten op lijst van de PvdA Teylingen zijn achtereenvolgens Timon Zuurmond (Sassenheim), Joost van Doesburg (Warmond), Anne Blauw (Sassenheim) en Aat van Kapel (Sassenheim). Joost Peetoom neemt volgend voorjaar afscheid van de Teylingse gemeenteraad. Hij zal er dan zo’n veertien jaar hebben opzitten als raadslid. Peetoom is de ‘lijstduwer’ op de huidige PvdA-kandidatenlijst, die in totaal zestien namen telt

Tijdens de ledenvergadering is ook het verkiezingsprogramma vastgesteld, onder de titel ‘Zichtbaar en betrokken’. Verder hebben de leden hun goedkeuring gegeven aan de plannen voor de komende verkiezingscampagne, die hiermee ook van start is gegaan.

_MG_2879a
De volledige lijst is als volgt:
1 Elsbeth Koek (lijsttrekker)
2 Timon Zuurmond
3 Joost van Doesburg
4 Anne Blauw
5 Aat van Kapel
6 Albert Olthof
7 Paul Witteman
8 Dick van der Meer
9 Ria Eijck
10 Gerrit Slingerland
11 Kees de Jong
12 Paul Jochemsz
13 Gerrit van der Meer
14 Albert Vink
15 Margreet Vos
16 Joost Peetoom