16 maart 2014

10 redenen op de PvdA Teylingen te stemmen aanstaande woensdag

Afgelopen weken hebben we soms de vraag gehad waarom mensen op ons moeten stemmen. De belangrijkste redenen hebben we daarom nog een keer op een rijtje gezet.

Een stem voor de PvdA Teylingen is een stem voor:

 

  1. Minder bureaucratie in de zorg. Verantwoordelijke mensen zijn beter dan overheidsregels. De mens (cliënt) staat centraal binnen de zorg, niet het budget. Minder regels, meer vrijheid voor de professional.
  2. Een groene Roodemolenpolder. Geen zakken met geld uitgeven om hier een prestige object van te maken. Een groot deel van de Teylingers heeft hier geen behoefte aan. Het geld kan beter besteed worden.
  3. Participatie in de vorm van ‘meedoen’ en niet ‘zoek het zelf maar uit’. Iedereen kan actief meedoen in de samenleving. Deelnemen maakt mensen gelukkiger; hoe meer mensen deelnemen hoe beter de samenleving functioneert..
  4. Betrokken mensen in de gemeenteraad die er zijn voor alle Teylingers. Niet alleen voor de happy few of alleen voor de ondernemers maar voor iedereen. Deze betrokken mensen komen uit alle drie de dorpskernen en vanuit alle maatschappelijke hoeken.
  5. Betaalbaar bouwen in Teylingen.  Starters verdienen een plaats op de woonmarkt. De overheid heeft een rol bij het openbreken daarvan. Wij hebben daar ideeën voor waarbij de gemeente zich samen met de woningcorporatie op als cofinancier voor starters opstelt.
  6. Verenigingen in Teylingen. De kaalslag op de subsidies voor sport en cultuur moet stoppen. Verenigingen zijn het cement van Teylingen en belangrijke partners b.v. als het om jeugdbeleid gaat. Laagdrempelige toegang en met vrijwilligers die doen waar ze goed in zijn.
  7. Een sterk centrum in de dorpskernen met een leven­dig, gevarieerd winkelaanbod. Hierbij richten we ons op versterking van de detailhandel in de kernen en geven geen medewerking aan het vestigen van detailhandel buiten de kernen, zoals een Intratuin.
  8. Een duurzaam Teylingen in 2030. We gebruiken dan alleen nog duurzame energie. Op dit punt wil Teylingen voorloper zijn. De gemeente investeert o.a. in duurzame energie voor eigen gebouwen en verenigingsgebouwen.
  9. Een partij die haar verantwoordelijkheid wil nemen. Natuurlijk kunnen we dit niet alleen. Hierbij gaan we actief op zoek naar ideeën en initiatieven bij burgers, bedrijven, verenigingen en andere instellingen. Mèt burgers praten in plaats van over hen. Met wethouders uit Teylingen.
  10. Regionale samenwerking daar waar het problemen oplost. Gezien de kosten en andere nadelen van grootschaligheid is een fusie van Teylingen met andere gemeenten ongewenst.