Door Albert Olthof op 9 april 2013

4(1)Z14

Albert Olthof, bestuurslid en coördinator GR-verkiezingen 2014 – Nog een klein jaar te gaan: maart 2104 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Onze afdeling is afgelopen najaar begonnen met de voorbereidingen. Op de laatste ledenvergadering werden de belangrijkste voorbereidende beslissingen genomen. Maar is het nooit te laat te leren van anderen. Zaterdag 23 maart jl bezochten Albert Vink en ondergetekende daarom de speciaal door de PvdA daarvoor belegde workshop in Rotterdam met ongeveer 50 deelnemers uit de afdelingen uit Zuid-Holland.

Uit de bijdrage over scouting leerden we vooral dat je daar niet vroeg genoeg mee kan beginnen, dat je dat eigenlijk permanent moet doen en dat je het meeste succes hebt bij mensen die zich al inzetten voor maatschappelijke doelen (vakbonden, maatschappelijke organisaties, verenigingen, etc). Dat laatste lijkt voor de handliggend, maar veel afdelingen hebben de neiging in (andere) doelgroepen te denken, zoals jongeren, vrouwen en allochtonen. Daar is niets mis mee, maar zoek die dan onder degenen die zich al maatschappelijk actief hebben getoond. En, vergeet uiteraard je eigen ledenbestand niet!

De workshop over hoe je de beste mensen voor de kandidatenlijst selecteert leerde vooral dat dat weinig verschilt van de manier waarop je professioneel sollicitatiegesprekken voert. Dus niet afgaan op je eerste indruk, niet focussen op de meningen en opvattingen van kandidaten, maar met gerichte vragen er achter proberen te komen hoe zij in de praktijk op situaties reageren en problemen aanpakken. Uiteraard tegen de achtergrond van een helder fractieprofiel.

De meest inspirerende bijdrage kwam echter van onze eigen buren, de afdeling Katwijk. Die had een behoorlijke kater na de raadsverkiezingen van 2010: slechts 2 zetels (van de 33), restzetel gemist op 7 stemmen na, oppositie, slechte voorbereiding (onevenwichtige lijst, onheldere boodschap naar de kiezers, geen duidelijk gezicht). Dat moest dus beter en zo werd vorig jaar het actieplan 4Z14 (4 zetels in 2014) geboren. In het kort:

  • er werd een analyse van de gemeente Katwijk gemaakt,
  • een resultaat geformuleerd (4 zetels in 2014, deelname aan het College van B&W),
  • met een operationele doelstelling (15 geschikte kandidaten, 1 wethouderskandidaat)
  • zorg voor een herkenbaar, breed gedragen verkiezingsprogramma
  • kies 3 lokale thema’s, die men direct associeert met de lokale PvdA
  • activeer leden en sympathisanten
  • zorg ervoor dat je als partij elke maand in de regionale pers staat

PvdA-Katwijk is nu een jaar aan de gang met dit actieplan en één van de afdelingen die qua leden en sympathisanten groeit. Mede gelet op het enthousiasme van onze buren ben ik er van overtuigd dat ze hun doelstelling gaan waarmaken.

De (helaas weinige) leden die de laatste afdelingsvergadering bezochten zullen veel van de bovenstaande punten herkennen. Eigenlijk delen we punt per punt dezelfde ambitie en zijn al volop bezig die uit te werken, maar durven we ook een beoogd resultaat te formuleren?

Teylingen had in 2010 3 zetels en op 1 stem na zelfs 4, er is dus – ondanks de huidige 2 zetels – geen enkele reden om lager in te zetten dan 4 zetels in 2014. Met een wethouder erbij begrijpt u gelijk de titel van dit stukje. Maar dan hebben we wel uw steun nodig!

Albert Olthof

Albert Olthof

Van Goghlaan 10 2171DB Sassenheim

Meer over Albert Olthof