PvdA: Zeker van een betaalbare woning

De woningmarkt in Teylingen zit compleet op slot. Als u niet 3 keer modaal of meer verdient, wordt het steeds moeilijker een fatsoenlijk huis te kopen of te huren. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huur- en koopwoningen maar de gemeente Teylingen slaagt er jaar na jaar niet in om voldoende sociale huurwoningen te bouwen en dus blijft onze woningmarkt op slot. 30 procent sociale huurwoningen is, als het aan de PvdA Teylingen ligt, geen doelstelling meer maar een vereiste!

Voor de starters, onze kinderen die ook in Teylingen willen wonen en nu gedwongen worden te vertrekken. Voor senioren die na een leven lang wonen en werken in Teylingen niet terecht kunnen in een betaalbare seniorenwoning. Kiest u voor rechtvaardige en evenwichtige woningmarkt of blijven we uitsluitend bouwen voor de hoge inkomens?