Wat hebben we bereikt afgelopen 4 jaar in Teylingen op het gebied van zorg?

1 maart 2018

De PvdA heeft de afgelopen vier jaar in de oppositie gezeten in de gemeenteraad. Hierbij hebben we door een kritische houding geprobeerd meer aandacht te vragen voor de punten die wij van belang vinden. Om verantwoording af te legen zullen we in een aantal berichten de belangrijkste punten aangeven welke we door middel van vragen, moties of amendementen hebben geprobeerd te beïnvloeden.

Zorg

  • Dankzij de PvdA hebben professionals budget dat zonder beperkingen ingezet kan worden om mensen te ondersteunen zonder 30 verschillende potjes af te zoeken.
  • Dankzij de PvdA is er al in 2016 extra geld naar de jeugdhulp gegaan om gigantische wachtlijsten in te korten.
  • Dankzij de PvdA moeten alle nieuwe plannen op het gebied van zorg, jeugdhulp en bijstand samen met de mensen die er gebruik van maken gemaakt worden.
  • Mede dankzij de PvdA is voorgesteld dat in het sociaal domein niet langer het budget leidend is, maar uitgangspunt is de ondersteuningsbehoefte van onze inwoners. Helaas heeft de grote meerderheid van de raad tegen deze motie gestemd en kon deze geen doorgang vinden. Meer en beter maatwerk in de zorg is hierdoor moeilijk te realiseren.
  • Mede dankzij de PvdA worden de mogelijkheid voor Teylingen onderzocht om “omklapwoningen” als proef in te zetten zodat huisuitzettingen zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden en bestaande problematiek in de eigen vertrouwde omgeving kan worden aangepakt.
  • Mede dankzij de PvdA is zal de Code verantwoord marktgedrag voor thuiszorgondersteuning te ondertekend worden door het Collega. Het doel van deze code is leveren van kwalitatief goede zorg, behoud voor cliënten van de hen vertrouwde gezichten van de huishoudelijke ondersteuner en behoud van werkgelegenheid.
  • Dankzij de PvdA wordt ingezet op flexibele invulling van leegstaande panden zodat ouderen, jonge gezinnen, allochtonen, alleenstaanden en jongeren elkaar tegenkomen. Door in te zetten op flexibel huisvesting zoals Park Overbosch of Liduina kunnen we dit bevorderen en anderzijds een probleem oplossen in gezinnen waarbij er tijdelijk andere eisen aan huisvesting wordt gesteld bijvoorbeeld door scheiding.