24 april 2017

PvdA Teylingen start petitie over windmolens Akzo Sassenheim

We zijn een petitie gestart getiteld: Akzo Sassenheim windenergie Ja, 171 meter nee! Wij roepen alle Teylingers en omwonenden op de petitie te ondertekenen via: http://www.petitie24.nl/petitie/978/akzo-sassenheim-windenergie-ja-171-meter-nee

 

De PvdA Teylingen is heel duidelijk als het om duurzaamheid gaat: Teylingen moet in het jaar 2030 voor 100 procent duurzaam zijn. Gelukkig heeft de gemeente Teylingen dit PvdA-doel overgenomen. Dit doel wil echter niet zeggen dat lokale omstandigheden en de inpassing van maatregelen om duurzaamheid te bevorderen geen rol spelen.

Het voornemen van Akzo Nobel om twee windmolens rondom haar faciliteit in Sassenheim te plaatsen moeten we verwelkomen, maar baart ons gezien de hoogte van 171 meter  (exacte details hebben we nog niet) ook zorgen. Akzo wil haar landelijke duurzaamheidsdoelstellingen met deze twee molens verwezenlijken, maar lijkt (wat de PvdA Teylingen betreft) de lokale gevolgen van dergelijke hoge windmolens uit het oog te verliezen.

Deze petitie heeft twee doelen. Allereerst Akzo te wijzen op de lokale gevolgen van twee 171 meter hoge windmolens – denk daarbij aan geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling. Het tweede doel is Akzo te verzoeken haar plannen bij te stellen naar kleinere molens die veel minder overlast veroorzaken en waarvan eerder sprake was.

Deze petitie is zeker geen aanval op windenergie dan wel op Akzo Nobel. We zien windenergie als een belangrijk onderdeel van het verduurzamen van onze energievoorziening en we kennen Akzo Nobel als een werkgever die haar maatschappelijke rol meer dan serieus neemt. Maatschappelijk draagvlak is volgens de PvdA Teylingen echter cruciaal om deze energietransitie in goede banen te leiden.