College let niet op. Geen betaalbare koopwoningen in Overteylingen

Door Paul Witteman op 20 december 2019

We hebben een uitdaging. Mensen met een inkomen tussen 35.000-55.000 euro hebben de komende 25 jaar een kleine kans op een woning. Geen huur, geen koop. Dat zijn 2 miljoen mensen. Dit geldt ook in Teylingen. Voor de PvdA is deze opgave belangrijke input voor onze nieuwe woonvisie voor Teylingen.

De afgelopen jaren hebben we aan de hand van de huidige woonvisie projecten opgestart. Bij elk project stelt het college voor wat en hoe te realiseren en de raad keurt dit goed. Zo is dit ook bij het project OverTeylingen (Oost) gebeurt. Daarna is het college aan zet om de uitvoering in goede banen te leiden. En daar is het volgens de PvdA fout gegaan. Dit willen we graag op basis van een tweetal punten toelichten:

1. Onbetaalbaar voor startende gezinnen
Een deel van het plan waren rijwoningen voor startende gezinnen. De eerste wooncarrière zoals we dit zo mooi noemen. In het proces van realisatie is dit vertaalt naar woningen naar woningen van 415.000 euro tot boven het half miljoen. Even voor de beeldvorming: Wil je een hypotheek krijgen van 400.000 euro dan is een inkomen van 75.000 euro vereist. Dit deel van het plan is daarmee totaal niet passend met de doelgroep, de woonvisie en de keuze van het woonprogramma voor Overteylingen dat de raad eerder heeft gemaakt. En nul communicatie hierover. Pas op het moment dat de verkoopprijzen bekend waren is dit voor ons als raad duidelijk. Als klap op de vuurpijl zijn de verkoopprijzen van deze huizen na de eerste publicatie (in augustus van dit jaar) nog eens verhoogd met soms 20.000 euro. Waarom? Hier worden wij boos over.

2. Geen regie vanuit de gemeente.
De beantwoording van de schriftelijke vragen geeft de indruk dat dit de gemeente allemaal is overkomen. Er is een overkomst met de projectontwikkelaar gesloten waarin afspraken zijn gemaakt. Afspraken over welke huizen voor welke prijs. Als de prijzen dan vervolgens 70.000 euro duurder worden dan afgesproken in de overeenkomst van november 2018, volgt geen actie. Zowel niet in de bijsturing van de projectontwikkelaar als informatie naar de raad. In de beantwoording van de schriftelijke vragen wordt alleen het duurzaamheidpakket als verklaring gegeven. Dit is slechts 50% van deze 70.000 euro.  Bij de verkoop blijkt dat 4 woningen reeds gereserveerd zijn. De projectontwikkelaar heeft deze deal gemaakt met de oorspronkelijke eigenaar van de grond. De gemeente kijkt toe en kan niets doen.

Over de verkoop en verdeling zijn geen afspraken gemaakt. De criteria voor de verdeling en selectie van deze koopwoningen zijn bepaald door de projectontwikkelaars. Financiële gegevens worden voor 50% meegenomen in het selectieproces voor de toewijzing van een woning. Het feit is hierbij dat een inschrijver zijn of haar financiële doopcel op moet leveren. Wij krijgen hierbij de indruk dat de financiële draagkracht belangrijk is bij de toewijzing. Hoe meer geld, hoe groter de kans op een huis. Wij kunnen dit niet feitelijk checken maar ook hier hebben we grote vraagtekens bij. Een niet transparant proces in ieder geval.

Geen afspraken maken over de verdeling en selectie betekent de verantwoordelijkheid leggen bij de projectontwikkelaar. En de keuzes die de projectontwikkelaar maakt zijn andere keuzes dan wij als gemeente willen.

Concluderend:
Er zijn verwachtingen gewekt met een woonprogramma met betaalbare huizen. Na instemming door de raad zijn heeft het college onvoldoende gedaan om te zorgen dat dit woonprogramma daadwerkelijk werd gerealiseerd. Hierbij is de raad niet geïnformeerd over het feit dat koopprijzen aanzienlijk hoger waren dan vooraf afgesproken.

Op deze wijze woningbouwprojecten (laten) uitvoeren zorgt voor een Teylingen waarbij woningen onbetaalbaar zijn voor een grote groep mensen.  Op deze wijze woningbouwprojecten (laten) uitvoeren zorgt ervoor dat een woonvisie een wassen neus is.
In de beantwoording van de schriftelijke vragen die hierover zijn gesteld blijkt het gemis aan enige zelfkritiek.

Paul Witteman

Paul Witteman

Mijn naam is Paul Witteman, 53 jaar en woon samen met mijn vrouw en drie kinderen in Sassenheim. Als zelfstandig consultant ben ik werkzaam op het gebied van business intelligence en data analyse. Ik sta op de lijst van de PvdA omdat ik vind dat het (nog) beter kan in Teylingen. Onder andere door beter

Meer over Paul Witteman