Door Paul Witteman op 2 augustus 2013

Elsbeth Koek stelt schriftelijke vragen aan het college

Elsbeth Koek (fractielid PvdA Teylingen) heeft vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van het bericht in het Leidsch Dagblad over de afspraken tussen de colleges van Hillegom, Lisse en Teylingen over een fusie. Zij wil graag openheid van zaken; discussies als deze moeten niet in de beslotenheid van de drie colleges plaatsvinden. Zeker niet als deze drie colleges worden geleid door tijdelijke burgemeesters, benoemd door de Commissaris van de Koning Franssen.

Waar zijn we nu aan toe, wil het raadslid weten? Welke afspraken zijn er nu precies gemaakt en welke zekerheid bieden deze? Elsbeth Koek wil dat de verslagen van de gesprekken tussen de colleges van Teylingen, Lisse en Hillegom, waaraan wordt gerefereerd in het krantenbericht, beschikbaar worden gesteld. Ze vraagt voorts waarom het college van Teylingen kiest voor een fusie met drie gemeenten op het moment dat met vijf gemeenten wordt onderzocht welke bestuurlijke vorm past bij de inhoudelijke agenda die gezamenlijk opgepakt gaat worden.

Koek verzoekt het college aan te geven welke problemen binnen Teylingen bestaan die moeten worden opgelost met een fusie. Het is immers een proces dat ontzettend veel tijd en energie kost, terwijl we staan aan de vooravond van het overnemen van een groot aantal taken van de rijksoverheid door Teylingen op gebied van zorg, jeugdzorg en de arbeidsmarkt.

De reactie van het college volgt hopelijk spoedig. Uw eigen reactie hierop horen we graag op onze Facebook pagina www.facebook.com/PvdaTeylingen.

Paul Witteman

Paul Witteman

Havenzicht 12 2171GV Sassenheim

Meer over Paul Witteman