Zelfstandig of fuseren?

Vraag:

Is de PvdA voor of tegen een fusie met de andere gemeenten binnen de Bollenstreek?

Antwoord:

Regionale samenwerking is geen doel op zichzelf, maar een middel om iets te bereiken. Gezien de kosten en andere nadelen van grootschaligheid is een fusie van Teylingen met andere gemeenten ongewenst voor de PvdA Teylingen. De eerste stap is samenwerken met de gemeenten die graag willen.