Raadslid

Joost van Doesburg

Joost van Doesburg

Sinds mijn 18e ben ik lid van de PvdA. In mijn 11 jaar lidmaatschap ben ik binnen diverse afdelingen zowel in Brabant als Zuid-Holland actief geweest voor onze partij. Ik woon op het moment alweer twee jaar met veel plezier in Warmond. In deze twee jaar ben ik actief geweest in het campagneteam en vervolgens in het bestuur waar ik de functie van secretaris bekleed.

In het dagelijks leven ben ik belangenbehartiger/lobbyist op het gebied van het goederenvervoer en ik ben afgelopen juni getrouwd met Jannine.

Ik ben vereerd met de derde plaats die ik op de Teylingse kandidatenlijst mag innemen. Als ik op 19 maart tot raadslid verkozen word, hoop ik voor de sociaal zwakkeren op te komen. De groep die afhankelijk is van de voedselbank, die de contributie van de sportvereniging van hun kinderen niet kunnen betalen. Hiernaast moeten we ook streven om de leefbaarheid in onze gemeente te vergroten, door recreatie mogelijkheden te verbeteren en duurzaamheid na te streven.

Krusemanstraat 21, 2361GS Warmond