Wat vind de PvdA van de kaalslag in de ondersteuning van verenigingen?

Vraag:

Wat vind de PvdA van de kaalslag in de ondersteuning van verenigingen?

Antwoord:

De PvdA vindt dat iedereen moet kunnen sporten of moet kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. Dit moet worden gestimuleerd. Verenigingen vervullen hierbij een belangrijke rol en moeten hierbij, indien noodzakelijk financieel, worden ondersteund door de gemeente. De verenigingen zijn het cement van Teylingen. Denk hierbij ook aan de sociale functie die de verschillende verenigingen op hun eigen wijze invullen.