Door Elsbeth Koek op 25 februari 2014

Voor ondernemers aan de slag …

Een jaar geleden verbaasde ik me in de Herenstraat in Voorhout over gebrek aan samenwerking tussen de winkeliers. Na gesprekken met Wim Klok, Ruud Neuteboom en Jos Hoek heb ik een avond gemodereerd voor ondernemers om samenwerkingsvormen te onderzoeken. Het resultaat van die avond was het besef dat de winkeliers eigenlijk onvoldoende zicht hebben op de vraag en wensen van de klanten. Een nieuw project was geboren. Studio MOIO is aan de slag gegaan om mensen op straat te interviewen, ondernemers te bevragen op hun droom en wens. Hierbij een citaat uit hun nieuwsbrief:

Voor ondernemers aan de slag…

Lokale ondernemers zijn een belangrijke motor voor de lokale economie en daarmee voor het welzijn van dorpen en steden. Het zijn vaak lokale ondernemers die investeren in buurtfeesten, schoolactiviteiten en zo nog meer. Het zijn ook de lokale ondernemers die juist in tijden van crisis extra hard getroffen worden. Klanten stappen dan makkelijk over naar goedkopere winkels en zien wellicht onvoldoende hoe ze daarmee investeringen in de lokale gemeenschap tegengaan, daarom slaan de jongeren van Studio MOIO samen met de ondernemers uit Voorhout de handen ineen en gaan op zoek naar nieuwe, vernieuwende vormen voor een winkelstraat die werkt.

Stichting moio (www.studiomoio.nl) is opgericht om het verschil te maken bij maatschappelijke vraagstukken. Waar vraagstukken complexer worden en de materiële ruimte kleiner, biedt stichting moio aantrekkelijke en aanstekelijke alternatieven. De studio’s bieden jongeren de werkelijke werkplaatsen. Streven is om meerdere studio’s in Nederland te openen. De eerste is gestart in Leiden. De middelen die de ondernemende stichting opbrengt, komen geheel ten goede aan de jongeren die werken of stage lopen bij Studio MOIO, via begeleiding, fondsvorming voor de toekomst, workshops of anders. Ik ken Studio MOIO omdat ik voorzitter ben van de Raad van Toezicht. Studio MOIO heeft een bijzondere filosofie; de mens is leidend niet het systeem. Hierbij een citaat wat prachtig weergeeft hoe zij werken: ”Do not worry if you have built your castles in the air. They are where they should be. Now put the foundations under them.” Henry David Thoreau. Studio MOIO werkt in Voorhout om niet. De ondernemers hebben aangegeven eventueel beschikbaar te zijn voor vragen dan wel als coach voor jonge startende ondernemers. Paying it forward!

Dit is voor mij een voorbeeld van hoe het anders kan, hoe we als PvdA echt het systeem kunnen wijzigen. Dat kan met een stevige PvdA. Op naar 5 zetels dus!

Elsbeth Koek

Elsbeth Koek

Mijn naam is Elsbeth Koek. Ik woon sinds 1998 in Voorhout samen met Dirk en onze 3 (puber)kinderen. Onze kinderen zijn hier geboren, gingen naar de lagere school en sporten in Voorhout. Ik ben in 1998 ook lid geworden van de PvdA omdat ik vind dat je voor elkaar moet zorgen als iemand dat nodig heeft.

Meer over Elsbeth Koek