Door Elsbeth Koek op 5 mei 2013

Visie en financiën 1: het CJG in Sassembourg

CJG TeylingenTen eerste: het college stelde voor om het Centrum voor Jeugd en Gezin te concentreren in Sassembourg in Sassenheim. Sassembourg, een prachtig nieuw gebouw waar zorg en wonen op een innovatieve manier bij elkaar komen. Prachtig, de PvdA gelooft in dat soort samenwerkingen, recombinaties genoemd. Partijen versterken elkaar, waardoor de dienstverlening aan de burgers beter wordt. Maar zo’n samenwerking komt niet vanzelf tot stand. En ondanks dat de Partij van de Arbeid wethouder Lambrechts bij herhaling gevraagd heeft haar visie daarop te geven, blijft dat uit. Resultaat van het niet sturen op die samenwerking zien we bij Agneshove in Voorhout, waar nog steeds delen leeg staan omdat er niemand is die het wil exploiteren. Of komt dat door de huurprijs misschien?  We lezen dat er een ‘marktconforme’ huur betaald gaat worden in Sassembourg. Maar 220 euro  per m2 is allang niet meer marktconform.

Het voorstel is een opsomming van praktische en pragmatische redenen om tot centralisatie te komen, volledig geredeneerd vanuit de medewerkers van het CJG. Maar voor wie zijn zij aan het werk? Wat gaan hun gebruikers ervan merken in positieve zin? Wordt er ook maar één kind beter van? Geen enkele blik naar buiten, en daarmee was  het stuk voor ons gewoon onvolledig en niet rijp voor besluitvorming. Helaas, de PvdA was met de voltallige oppositie daarmee in de minderheid. Opvallend was wel dat zelfs de VVD haar eigen wethouder niet in het debat, maart alleen in de stemming verdedigde.

Elsbeth Koek

Elsbeth Koek

Mijn naam is Elsbeth Koek. Ik woon sinds 1998 in Voorhout samen met Dirk en onze 3 (puber)kinderen. Onze kinderen zijn hier geboren, gingen naar de lagere school en sporten in Voorhout. Ik ben in 1998 ook lid geworden van de PvdA omdat ik vind dat je voor elkaar moet zorgen als iemand dat nodig heeft.

Meer over Elsbeth Koek