5 juli 2015

PvdA Teylingen tijdens het zomerreces in gesprek met de Teylingers

Tijdens het twee maanden durende zomerreces liggen de politieke activiteiten binnen de Teylingse gemeenteraad en de diverse commissies nagenoeg stil. Voor de PvdA in Teylingen een goed moment om extra aandacht te schenken van de problemen, uitdagingen en wensen van de inwoners, ondernemers en verenigingen die onze gemeente rijk is. De PvdA raadsleden – fractievoorzitter Elsbeth Koek, en Raadsleden Timon Zuurmond en Joost van Doesburg – maken graag van deze periode gebruik om met u in gesprek te gaan over legio aan gespreksonderwerpen.

Een onderwerp wat bijvoorbeeld erg actueel is en tot de nodige problemen leidt is de decentralisatie van de zorg naar de gemeente. Als u het gevoel heeft tussen wal en het schip te vallen dan horen we graag van u welke gevolgen de decentralisatie van de zorg voor uw persoonlijk leven heeft en hoe we daar als gemeente beter op in kunnen spelen.

Duurzaamheid is een andere belangrijke pijler waar we over in gesprek willen met de Teylingers. Het college noemt duurzaamheid een speerpunt van haar beleid, maar daarvan hebben we allemaal nog weinig gemerkt. Na het zomerreces zouden we graag uw ideeën aan het college willen presenteren in het teken van ‘Teylingen duurzaam in 2030’.

Ook verenigingen verdienen deze zomer de aandacht. De PvdA ziet de verenigingen als het smeermiddel van onze Teylingse samenleving die vanuit hun maatschappelijke rol ondersteuning verdienen van de gemeente. 

Heeft u een probleem, uitdaging of een goed idee over bovenstaande óf andere onderwerpen, neem zo snel mogelijk contact op met Raadslid Joost van Doesburg: j.vandoesburg@raadteylingen.nl, want de PvdA Teylingen komt naar je toe deze zomer.