23 februari 2014

PvdA Teylingen peilt mening inwoners Oosthout

Een tiental actieve PvdA-vrijwilligers heeft op 15 en 22 februari bij tweehonderd huizen in de wijk Oosthout in Voorhout aangebeld om de mening te peilen over de wijk, de Teylingse politiek en hun zorgen. Dit heeft een groot aantal goede en informatieve gesprekken opgeleverd, die de PvdA raadsleden gaan gebruiken in hun raadswerk.

Groenvoorziening, verkeersveiligheid
De PvdA concludeert dat het goed wonen is in Oosthout. De meeste inwoners prijzen de sociale contacten en het gevoel van veiligheid. De verkeersveiligheid, de groenvoorziening en de overlast van hondenpoep zijn de meest genoemde verbeterpunten. Hoewel een flink aantal straten tot woonerf is bestempeld, rijden veel mensen erg hard, zo is de beleving. Bewonerspleiten voor snelheid beperkende maatregelen. Verder dient de gemeente te investeren in de groenvoorziening om het woongenot te verbeteren. Ook willen mensen graag dat de regels voor het opruimen van hondenpoep beter worden gehandhaafd, omdat sommige hondenbezitters zich er niets van lijken aan te trekken.

Werkloosheid en de zorg
Diverse bewoners hebben ook hun zorgen geuit over de wijze waaop de gemeente Teylingen de zorg voor langdurig zieken en de geestelijke gezondheidszorg gaat organiseren. De overheveling van de taken op dit gebied naar de lokale overheden mag op deze gebieden geen verslechteringen teweeg brengen, zo is de algemene opinie. Het begeleiden van werklozen naar een baan door de gemeente gebeurt volgens sommigen nu al onvoldoende. PvdA Teylingen deelt de zorgen hierover.