Door Elsbeth Koek op 27 januari 2014

PvdA peilt mening over minimabeleid en wonen in Teylingen

Afgelopen zaterdag heeft de PvdA in Sassenheim en Voorhout op straat met mensen gesproken over hun woonbehoeftes en de voorliggende veranderingen in het minimabeleid. Als het gaat om wonen blijft goede sociale woningbouw een belangrijk aandachtspunt. Iets waar we ons al jaren hard voor maken en wat ons sterkt in onze standpunten. Het nieuwe minimabeleid vraagt een actieve inzet van diegene om wie het gaat. De PvdA deelt dit. Maar het is geen gunst die wordt verleend, het ondersteunen van mensen in kwetsbare posities is een recht dat mensen hebben. Het bepaalt de kwaliteit van onze samenleving.

1557424_713609165350378_838006550_o

Het vraagt van de gemeente een actieve ondersteuning in hun zoektocht naar werk, of dat nu vrijwillig is of betaald. In de gemeenteraad heeft de PvdA het standpunt ingenomen tegen het nieuwe beleid zijn omdat de wederkerigheid, de inzet aan de kant van de gemeente ver achterblijft bij de gevraagde inzet en de consequenties voor de mensen die werk zoeken en heel graag aan de slag willen. De mensen die wij hebben gesproken delen deze mening. Er mag iets gevraagd worden, maar geen zinloze activiteiten omdat er maatschappelijk verantwoord corvee verricht moet worden, er moet sprake zijn van maatwerk. Dit standpunt zullen wij ook in de Raadsvergadering van 30 januari inbrengen in de discussie.

Elsbeth Koek

Elsbeth Koek

Mijn naam is Elsbeth Koek. Ik woon sinds 1998 in Voorhout samen met Dirk en onze 3 (puber)kinderen. Onze kinderen zijn hier geboren, gingen naar de lagere school en sporten in Voorhout. Ik ben in 1998 ook lid geworden van de PvdA omdat ik vind dat je voor elkaar moet zorgen als iemand dat nodig heeft.

Meer over Elsbeth Koek