10 september 2013

PvdA laat burgers meedenken over verkiezingsprogramma

Schermafbeelding 2013-09-10 om 19.10.12

De Partij van de Arbeid Teylingen gaat de inwoners van de gemeente betrekken bij het opstellen van het lokale verkiezingsprogramma. Vanaf 11 september kunnen mensen via de website teylingen.pvda.nl aangeven welke lokale onderwerpen zij belangrijk vinden en ook kunnen zij nieuwe ideeën en oplossingen aandragen. Uit alle inzendingen neemt de PvdA vervolgens de beste plannen op in het verkiezingsprogramma ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

Lid of geen lid, iedereen mag zijn idee aandragen, zegt afdelingsvoorzitter Dick van der Meer: ‘Voor ons is het heel belangrijk om te weten wat er onder de inwoner van Teylingen speelt. Goede ideeën van bewoners nemen we graag over. En op deze manier betrekken we mensen meer en sneller bij de lokale politiek.’

De website van de PvdA Teylingen staat vanaf 11 tot en met 24 september open voor iedereen die een bijdrage aan het verkiezingsprogramma wil indienen. Van 25 september tot en met 1 oktober kan er worden gestemd op de ingediende voorstellen. Voorzitter Van der Meer: ‘Wij verwachten veel goede en bruikbare suggesties. De beste ideeën bespreken we na afloop in de commissie die het verkiezingsprogramma opstelt en later op een ledenvergadering. Wie weet wat er allemaal in zal komen te staan.’

Niet alleen wordt er momenteel al gewerkt aan het verkiezingsprogramma, ook is een commissie bezig met het zoeken van potentiële kandidaten voor het raadslidmaatschap. In december zal de ledenvergadering van de PvdA een en ander vaststellen.