Door Paul Witteman op 9 oktober 2013

Promotiemachine van Teylingen

Misschien is het u ook opgevallen afgelopen week. In de plaatselijke krant was weer veel ruimte voor de gemeente ingeruimd voor het ‘verkopen’ van de nieuwe begroting. Het begint op de voorpagina met een stuk waarin wordt aangeven dat de wethouder Financiën goed op onze centjes past. Ook nu er tot 2017 1,7 miljoen moet worden bezuinigd. Na het openslaan van de kranten komen de pagina’s met gemeenteberichten gevolgd door twee pagina’s waarin onze wethouders uitleggen wat ze allemaal gaan doen. Het grootste gedeelde staat vol met mooie plannen die ze graag willen uitvoeren. In een klein hoekjes weggestopt staat nog kort beschreven hoe bezuinigd gaat worden. In zulke woorden dat iedereen denkt daar geen last van de hebben. In de Westerse wereld lezen we van links naar rechts en van boven naar beneden. De kans dat een lezer bij de tekst rechtsonder uit komt is klein. Een goed opgestelde pagina om je boodschap over te brengen. De term ‘ Verantwoord doorgaan’ wordt als algemeen waardeoordeel gepresenteerd. Daar kan toch niemand tegen zijn. Mijn complimenten!

Van een krant mag je echter wel een bredere blik verwachten. Hoe wordt er bezuinigd en hoe voelen wij dit als Teylingers. Als je slecht denkt, zou je kunnen zeggen dat de inkomsten van de gemeente van groot belang zijn voor de continuïteit van de krant en dat daardoor een kritische blik niet gewenst is. Misschien is het beter om te denken dat de tijd voor het maken de krant zo krap was, dat volgende week hierop wordt  ingezoomd. In andere media is bijvoorbeeld te lezen dat de gemeente alle hagen, rozenperken en vaste planten in de openbare ruimte gaat vervangen. Hierdoor kunnen tonnen worden bespaard bij het beheer. Lekker over op tegels of gras. Misschien liever nog beton, want tussen de tegels kan anders een boterbloempje naar boven komen. De invloed van het nieuwe tuincentrum dat misschien in Sassenheim komt? Kunnen we allemaal onze eigen groenvoorziening verzorgen. Mooi plantjes bij de voordeur. De nieuwe Intratuin kan hiervoor adverteren in de plaatselijke krant.

Naschrift
Op het moment van schrijven van dit artikel was ik niet op de hoogte op welke wijze het betreffende artikel op de voorpagina van de Teylinger tot stand was gekomen. De Teylinger gaf in een reactie aan dat het stuk op de voorpagina van De Teylinger van woensdag 2 oktober een redactioneel artikel is, gebaseerd op een persbericht dat maandag 30 september rond 17.00 uur namens het college naar de pers was gestuurd. Dat is precies op de sluitingstijd van de krant. Op het persbericht zat een embargo tot woensdag 12.00 uur, het moment waarop het college tijdens een persbijeenkomst nadere uitleg zou geven over de begroting. Omdat de krant pas op woensdag verschijnt konden zij dit redactionele artikel al wel opnemen, echter zonder nadere achtergronden of ‘duiding’ te geven. De ins en outs van de begroting zouden immers pas op woensdag worden gegeven.

Daarnaast heb ik de Teylinger aangegeven dat mijn artikel is niet bedoeld om de onafhankelijkheid en integriteit van de redactie in twijfel te trekken maar om de onbalans te signaleren tussen de hoeveelheid tekst in De Teylinger over de standpunten en activiteiten van B&W en de coalitie met haar opvattingen enerzijds en de alternatieven die er ook volop zijn in Teylingen anderzijds.

Paul Witteman

Paul Witteman

Havenzicht 12 2171GV Sassenheim

Meer over Paul Witteman