2 juli 2014

Motie Teylingen duurzaam in 2030 aangenomen!

Speerpunt4Tijdens de behandeling van de kadernota (de basis voor de gemeentebegroting van volgend jaar) heeft de gemeenteraad de motie van de PvdA aangenomen waarin het college wordt gevraagd te streven naar een geheel duurzaam Teylingen in 2030.  De motie verzoekt het college deze visie in een stappenplan verder uit te werken. Teylingen duurzaam in 2030 was een belangrijk onderdeel van het verkiezingsprogramma van de PvdA Teylingen. Duurzaamheid is het vliegwiel om economische groei te stimuleren. Economische groei betekent weer meer arbeidsplaatsen en mensen aan het werk. De eerste stap is gezet. We kunnen niet wachten op de volgende.