Door Privé: Joost Peetoom op 9 april 2013

Kritisch volgen

Joost Peetoom, fractievoorzitter PvdA Teylingen – Al eerder  heb ik in de nieuwsbrief geschreven over de centralisatie van de milieustraat in Voorhout en over het plan om ook het bestuurscentrum en de gemeentewinkel samen te voegen.  Beide ontwikkelingen hebben we als oppositiepartij kritisch gevolgd.

Per motie hadden wij in februari gevraagd om uit te zoeken of het eilandje tussen milieustraat en spoorlijn gespaard kon worden wanneer de milieustraat een modulaire opzet zou krijgen. Hoewel dat zeker voordelen zou hebben, bleek toch te weinig manouvreerruimte over om de containers goed te vullen. En juist de watergang waarvoor de natuurcompensatie nodig is, zou ook bij de modulaire milieustraat moeten worden gedempt. Ook de afvoer van volle containers zou over het terrein van de gemeentewerf moeten blijven gaan.  Dat was voor de fractie alles tezamen voldoende om ook te kunnen instemmen met de opoffering van eilandje.

Voor wat betreft de kap van de bomen op het eilandje achter de milieustraat: het college had de commissie Ruimte om toestemming gevraagd om voor de vaststelling van het bestemmingsplan al met de kap te beginnen. Anders zou het broedseizoen zijn begonnen. De kapvergunning was al definitief.  De Betrokken Teylingers wezen daarna de raad en het college erop, dat die vergunning ook een bepaling bevat dat er pas gekapt zou mogen worden wanneer met “de” bouw begonnen zou worden. Hoe was dat dan mogelijk zonder bouwvergunning voor de milieustraat? De Partij van de Arbeid heeft daarop het college schriftelijke vragen gesteld; Immers, de gemeente is natuurlijk de eerste instantie die gehouden is aan haar eigen regels. Als zij dat al niet zou doen, hoe kan zijn burgers en bedrijven daar anders nog op aanspreken? Uiteindelijk bleek het verhaal juridisch aardig te kloppen: met de aanlegvergunning die al was verstrekt voor het dempen van de watergang tussen eiland en milieustraat kan er met de bouw begonnen worden – al is die vergunning dan voor de milieustraat niet rond, de aanpassingen voor het terrein dat erbij getrokken moet worden, zijn ook als ‘bouw’ te beschouwen. Sluitend, maar toch niet makkelijk uit te leggen. De kous was voor ons af omdat het college er wel degelijk lering uit trekt. Voortaan laat zij dit soort voorschriften wel duidelijker en preciezer opstellen.

Voor de samenvoeging bestuurscentrum / gemeentewinkel wordt er nog een onderzoek gedaan naar wat de Teylingers daarvan vinden. Dat was tot nu toe bij de plannen daarvoor onderbelicht. De Partij van de Arbeid is blij dat dat aspect alsnog wordt uitgezocht: beter laat dan nooit.

Privé: Joost Peetoom

Privé: Joost Peetoom

Boekenburglaan 124 2215 AG Voorhout 

Meer over Privé: Joost Peetoom