6 april 2013

Innen van boetes in Teylingen geen probleem

Uit het nieuws – Teylingen heeft geen moeite om parkeerbonnen te innen bij eigenaars van auto’s met een Oost-Europees kenteken. Dat zeggen burgemeester en wethouders in antwoord op schriftelijke vragen van ons raadslid Joost Peetoom.

Net als Katwijk doet Teylingen moeite om het Nederlandse woonadres van buitenlandse autobezitters te achterhalen. Bekeuringen uitschrijven is niet kansloos. Als het gaat om landen waarmee Nederland geen uitwisselingsverdrag heeft, kan de gemeente een bekeuring uitschrijven en moet de autobezitter direct betalen. Gemeentelijk opsporingsambtenaren (goa’s of boa’s) hebben hiervoor toestemming van het Centraal Justitieel Incasso Burea (CJIB). De overtreder moet dan wel op heterdaad betrapt worden.

(bron: Leidsch Dagblad 10/3/2013)