19 mei 2014

Ga stemmen op 22 mei!

Meer banen hier in Nederland. Het aanpakken van banken en bonussen. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk. Een samenleving die gebaseerd is op verdraagzaamheid en niet op haat en nijd tussen mensen. Dat is waar de Partij van de Arbeid voor staat.

Kies PvdA op 22 mei! Op wie? Kies #9 Nejra Kalkan voor een ‘Katwijkse stem’ in Europa.