Door Elsbeth Koek op 3 juli 2014

Fractie doet extra voorstellen om doelstellingen te halen

PvdA Teylingen: Armzalige uitwerking Participatiewet

De uitwerking van de Participatiewet door het college van Teylingen is volgens de PvdA van een beschamende armzaligheid. Dat het om mensen gaat blijkt nergens uit, de insteek is puur financieel. Maatwerk ontbreekt, net als enige creativiteit om de doelstellingen ook echt te halen. Tijdens de raadsvergadering deze week zal de PvdA Teylingen voorstellen doen om de mensen om wie het gaat enig perspectief te bieden.
In het collegevoorstel omtrent de Participatiewet, die per 1 januari 2015 van kracht zal zijn, worden 8 groepen van mensen met een zogeheten ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ onderscheiden. Om kosten te besparen zouden alleen de categorieën 1 t/m 3 ondersteuning krijgen. De rest wordt aan zijn lot overgelaten, overigens zonder te kijken wat er dan met die mensen gebeurt. Dit college lijkt, net als het vorige, uit louter wethouders van financiën te bestaan. In de superrijke gemeente Teylingen is de benadering van een grote groep kwetsbare mensen alleen gericht op het besparen van kosten.
De PvdA hanteert de volgende uitgangspunten:
1) hoe krijgen we meer werkplekken voor de bedoelde mensen en hoe begeleiden we die mensen naar werk;
2) hoe zorgen we voor een effectieve en efficiënte, maar vooral ook niet-technocratische doch juist praktische uitvoering;
3) hoe houden we zicht op de diverse risico’s, zoals de uitgaven aan uitkeringen, loonaanvulling, bemiddeling en opleiding, maar bijvoorbeeld ook de mogelijke verdringing op de arbeidsmarkt.
Het overhevelen van de zorg voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van de rijksoverheid naar de gemeenten is door vrijwel alle politieke partijen toegejuicht omdat hierdoor meer maatwerk en meer creativiteit mogelijk zouden zijn. Aan het collegevoorstel te zien is van die voordelen niets terechtgekomen, vindt de PvdA Teylingen. Nergens blijkt van maatwerk sprake, er is geen enkel origineel voorstel gedaan om te komen tot een realiseren van het belangrijkste uitgangspunt.
De PvdA stelt daarom voor om in 2015 een half miljoen euro aan de overmatig grote reserves te onttrekken om knelpunten op te lossen. Dat kan door onder meer door mensen die nu in de bijstand zitten op te leiden tot zorgvrijwilligers. Daarmee kunnen zij zeer zinvolle, noodzakelijke en dankbare activiteiten ontplooien, die ook een opstap zullen zijn naar betaald werk. Het kan ook worden ingezet voor aanpassingen bij de werkgever. Als het maar gebruikt wordt voor de mensen om wie het gaat en niet voor alle organisaties die zich er tegenaan bemoeien.

Elsbeth Koek

Elsbeth Koek

Mijn naam is Elsbeth Koek. Ik woon sinds 1998 in Voorhout samen met Dirk en onze 3 (puber)kinderen. Onze kinderen zijn hier geboren, gingen naar de lagere school en sporten in Voorhout. Ik ben in 1998 ook lid geworden van de PvdA omdat ik vind dat je voor elkaar moet zorgen als iemand dat nodig heeft.

Meer over Elsbeth Koek