13 oktober 2013

Europese verkiezingen 2014, Bernard Naron stelt zich voor

De PvdA Teylingen wil graag de kandidaten voor de Europese verkiezingen van volgend jaar de mogelijkheid bieden zich voor te stellen.

Bernard Naron – Van Waarde in Europa. 

Eerlijk is eerlijk. De kans dat u van mij gehoord heeft is klein. Mijn naam is Bernard Naron. Ik ben financieel-economisch adviseur voor de PvdA in het Europees Parlement en ik heb me kandidaat gesteld als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen van 2014.

Volgend jaar is het campagnejaar: in maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, en kort daar op volgen de Europese verkiezingen. Binnenkort kunt u als PvdA-lid uw stem uitbrengen op de lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. En daar valt zeker iets te kiezen!

Als sociaaldemocraat in hart en nieren heb ik een allergie voor onrecht. In 2008 heeft de wereld de financiële sector gered van haar ondergang. Daar is geen debat aan vooraf gegaan, we hadden geen keus. Diezelfde urgentie is ver te zoeken als het gaat om de aanpak van de oplopende werkeloosheid. Dat is onrechtvaardig en daarom wil ik in het Europees parlement de PvdA weer neerzetten als een partij die strijdt voor meer werk en goed werk.

Van woorden naar daden

Ik vertel u niet alleen wat ik wil, maar ook hoe ik het wil bereiken namens de PvdA. Goed onderbouwd, zonder inhoudsloze one-liners. Op basis van de opgedane kennis en ervaring uit Europa, en als medeauteur van het Van Waarde-project van de Wiardi Beckman Stichting.

  • Een Europa naar de waarden van de PvdA

Ik wil strenge controles op de banken en de financiële sector zo inrichten dat investeerders en spaarders elkaar niet meer bijten. Sociale normen en rechten van werknemers moeten worden ingebed in Europees beleid. Als PvdA moeten we vechten voor de kwaliteit van werk en moeten we prioriteit geven aan de rechten van werknemers.

  • Europa dichterbij brengen

Natuurlijk moeten we af van het verhuiscircus naar Straatsburg. Daar is binnen de PvdA iedereen het wel over eens. Maar als we voor de Nederlanders iets willen bereiken in Europa gaat dat vooral met stevige beleidsvoorstellen: minder focus op bezuinigen, meer op werkgelegenheid en werknemersrechten. Investeren in onderwijs en innovatie. Zodat de werknemer aansluit op de arbeidsmarkt, en de arbeidsmarkt op de werknemers.

  • Sociaal en solidair over de grens

De PvdA staat voor internationale solidariteit. Binnen en buiten Europa moeten we blijven strijden voor gelijke rechten, bijvoorbeeld door de rechten van werknemers in handelsverdragen op te nemen. De PvdA komt op voor de meest kwetsbare groepen, zoals vrouwen, kinderen en minderheden, en investeert in succesvolle ontwikkelingen, zoals kleine ondernemers, gezondheid en onderwijs in arme landen.

Wilt u meedoen of meer weten? Kijk dan op mijn website: www.bernardnaron.nl. Natuurlijk zit ik ook op Facebook en u kunt mij volgen op Twitter: @BernardNaron.