5 maart 2014

Elsbeth Koek stelt schriftelijke vragen over sluiten Mariëngaerde

In de Teylinger hebben we kunnen lezen dat Mariëngaerde in Warmond eind 2017 gaat sluiten. Was het college hiervan op de hoogte en zo ja, per wanneer? Waarom heeft het college in dat geval de raad niet geïnformeerd?

Op 22 april 2013 heeft het college samen met andere partijen waaronder Marente en Activite het Zorgpact ondertekend. “Het Zorgpact bevat een inhoudelijke visie op de zorg en het voorzieningenniveau die in Sassenheim, Voorhout en Warmond zijn gewenst”. Hierin staat dat de gemeente de rol van regisseur heeft in het waarmaken van de visie. Hoe verhoudt het sluiten van het laatste woonzorgcentrum in Warmond zich tot deze visie?

Welk alternatief ziet het college voor de senioren in Warmond nu zowel Liduina als Mariëngaerde gaan sluiten? Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de senioren in Warmond voldoende aanbod blijft?

We wachten met smart op de antwoorden.