Door Paul Witteman op 10 mei 2013

Dichtbij

Ledendemocratie klinkt mooi, maar in de praktijk lijkt het alsof een klein deel van de leden de standpunten van de partij formuleert. Eenmaal per jaar vindt het partijcongres plaats. Hier worden de belangrijkste partijbeslissingen genomen: afgevaardigden én leden stemmen over zaken als het beginselmanifest, de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen en het verkiezingsprogramma. De congresafgevaardigden worden aangewezen door de afdelingen. Op lokaal niveau zijn er de ledenvergaderingen waarin de belangrijkste beslissingen worden bekrachtigd.

De inbreng (inspraak en beïnvloeding) van leden is op landelijk niveau beperkt, en de wijze waarop past niet meer in de huidige tijd waarbij er vele manieren zijn om invloed en betrokkenheid te tonen. Met name dit laatste kan worden vergroot door inzet van moderne hulpmiddelen, waarbij op een snelle en goedkope manier online de mening van de leden kan worden gepeild. Zeker in de huidige tijd, waarbij de maatschappij snel kan wijzigen, is dit een krachtig instrument. Het is daarom een goede zaak dat er wordt nagedacht hoe dit in de toekomst vorm kan krijgen. Niet alleen een politiek leider rechtstreeks kiezen, maar ook meepraten en meebeslissen over de inhoud. De commissie Nooten heeft hiervoor een eerste aanzet gegeven met de notitie “Tussen leden en leiders”. De aanbevelingen hieruit worden komende periode verder uitgewerkt.

De slogan die hierbij past is volgens mij: “Leuker kunnen we het maken en gemakkelijker ook!”. Een nieuwe wijze van ledendemocratie verlaagt de drempel om lid te worden en biedt mogelijkheden om de betrokkenheid van onder andere jonge mensen te vergroten. Een kans die we moeten pakken.

Paul Witteman

Paul Witteman

Havenzicht 12 2171GV Sassenheim

Meer over Paul Witteman