Door Paul Witteman op 7 oktober 2013

Afsluiting Queetz

Ideeën voor ons verkiezingsprogramma

Afgelopen weken hebben we ideeën voor Teylingen gevraagd. Via onze site Queetz kon iedereen suggesties doen voor een betere Teylingen. Uiteindelijk zijn 13 bruikbare ideeën in stemming gebracht. Hieronder de zes suggesties met de meeste stemmen. Onze commissie die het verkiezingsprogramma opstelt neemt de ideeën mee bij het schrijven.

Q1

Q1v

 

 

Urgenda heeft recent aangegeven dat het mogelijk is om in heel Nederland over 20 jaar geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. Dat kan alleen door keuzes te maken; vervuilende industrie weg, meer inzet op elektrische auto’s en het verduurzamen van onze huizen en kantoren. In Sassenheim, Kagertuinen, worden de eerste stappen gezet. De buurt laat nu onderzoeken welke aanpassingen zij kunnen doen aan hun huis en wat de terugverdientijd is. Wat de PvdA betreft op naar de volgende wijken!

Q2

Q1v

 

In elk economisch model heeft de overheid een belangrijke rol als investeerder. De discussie gaat meestal over de timing: moet de overheid investeren als het economisch goed gaat en er dus flink geld binnenkomt, of is het beter om dat te doen als het slecht gaat, om die neergang te ‘dempen’. Een tweede belangrijk discussiepunt: hoeveel geld besteedt de overheid aan ‘consumptie’ en hoeveel aan ‘productie’. Het verschil daartussen is overigens lang niet zo helder als sommigen willen doen geloven. Voor de PvdA geldt dat de overheid anti-cyclisch zou moeten investeren: reserves aanleggen in goede tijden, investeren als de economie tegenzit. Teylingen heeft voor een gemeente van deze omvang ongekend hoge reserves, een uitpuilende spaarpot. Het is van belang om die nu aan te spreken, en te investeren. Niet alleen in ‘dingen’, maar ook in de zachte sector; mensen dus.

Q3
Q3v

 

 

Initiatieven die binnen Teylingen worden opgestart en ten goede komen aan mensen die het moeilijk hebben, zouden op steun moeten rekenen vanuit de gemeente. Binnen Teylingen moet best een lokatie te vinden zijn waarin zo’n maatschappelijk initiatief (tijdelijk) kan worden gehuisvest.

Q4Q3v

 

 

De gemeente beschikt over veel gebouwen welke geschikt zijn om (gedeeltelijk) in de eigen energiebehoefte te voorzien. Dit geldt ook voor de gebouwen van verenigingen binnen Teylingen. Met hulp, zowel technisch als financieel, van de gemeente kan op deze manier zowel de energiekosten van de verenigingen worden verlaagd als een bijdrage worden geleverd aan het streven naar een duurzaam Teylingen. Door gezamenlijke inkoop wordt ook een goede prijs afgedwongen.

Q5Q3v

 

 

Maar weinig mensen willen het geloven, maar het is echt waar: als we wereldwijd doorgaan op de weg waar we nu op zitten, krijgen onze kinderen en kleinkinderen echt een veel minder gezond, minder welvarend en minder sociaal leven. Ook nog maar weinig mensen geloven dat het helemaal niet moeilijk is om het zo te doen, dat we voldoen aan de definitie: “Ontwikkelingen zijn duurzaam, als ze voorzien in de behoefte van de mensen van nu, zonder te verhinderen dat toekomstige generaties kunnen voorzien in hun behoeften.” Het kan! En Teylingen zou voorop moeten lopen met bewijzen dat het kan.

Q3v

 

Q6

 

Bv. de slager die het vlees koopt van een lokale veeboer. hetzelfde voor de groenteboer die het koopt bij de lokale boeren. stimuleer hergebruik, ruilen etc.

Paul Witteman

Paul Witteman

Havenzicht 12 2171GV Sassenheim

Meer over Paul Witteman