Door Paul Witteman op 10 juli 2014

100 dagen

100 dagen geleden is de nieuwe gemeenteraad begonnen. Ongeveer een maand later gevolgd door een nieuwe coalitie. 100 dagen waarin toch al heel wat is gebeurd.

De coalitie heeft geen sterke start. Het idee was om snel met de Kadernota te komen om een inkijk te geven in de plannen. Het resultaat was een financieel stuk, opgesteld in het gemeentehuis. Dat laatste weet ik natuurlijk niet. Maar als je als organisatie, zoals de Combibrug, in de nota moet lezen dat het collega adviseert je op te heffen, dan is er iets mis. Als je burgerparticipatie belangrijk vindt, dan ga je actief op pad. Weten wat er leeft onder de inwoners en organisatie. Vervolgens neem je je verantwoordelijkheid en neem je afgewogen beslissingen. Opvallend in de eerste maanden is ook de kritiek op de wethouders vanuit de eigen fracties. De kritiek op de WMO nota, kritiek op de lastenverzwaring in de Kadernota, de kritiek op de verordening over het leerlingenvervoer. Niet iets om trots op te zijn. Signalen waar de drie mannelijke wethouders hopelijk iets mee doen. Niet alleen maar letten op de financiën en regeltjes, maar ga in gesprek, zowel buiten als binnen het gemeentehuis.

Na ruim twee maanden heeft wethouder Van der Zon zijn conclusies getrokken. De klik met zijn eigen fractie was verdwenen. Naast mooie dingen heeft hij flinke bezuinigen doorgevoerd (iets wat ik overigens in geen enkel afscheidsinterview heb gelezen). Niet alleen in de eigen organisatie maar ook de Teylingse culturele en sportorganisatie moeten met veel inzet de lagere bijdrage compenseren. Gelukkig is snel een opvolgers gevonden in de persoon van Bas Brekelmans. Na Lisse en Noordwijk zijn derde bollengemeente waar hij aan de slag gaat. In tegenstelling tot Leo van der Zon (80%) vervult hij de functie fulltime. “Daar gaat de bezuiniging van vermindering van het aantal collegeleden”, hoor ik wethouder van Velzen denken. Hopelijk ook geen wachtgeld, want Van Velzen heeft al aangekondigd dat er niet meer kan worden bezuinigd. Of met zijn woorden: “We zijn uitgeharkt”.

In de eerste 100 dagen is het gelukt om de gehele gemeenteraad achter een van onze speerpunten uit de verkiezingscampagne te krijgen. Tijdens de behandeling van de kadernota is onze motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd te streven naar een geheel duurzaam Teylingen in 2030. De motie verzoekt het college deze visie in een stappenplan verder uit te werken. De eerste stap is gezet. We kunnen niet wachten op de volgende.

Paul Witteman

Paul Witteman

Havenzicht 12 2171GV Sassenheim

Meer over Paul Witteman