Tegenprestatie voor een uitkering?

Vraag:

Moeten mensen met een uitkering een tegenprestatie leveren?

Antwoord:

Een uitkering is een recht voor mensen, een vangnet voor iedereen die niet kan werken. ‘Zinloze’ tegenprestatie afdwingen is voor de PvdA Teylingen niet de goede manier om mensen te laten doorstromen naar een baan. Mensen zelf keuzes geven in de stappen waarmee ze worden geholpen (weer) mee te doen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Uitkeringen zijn gemeenschapsgeld en de gemeente dient er voor te zorgen dat er niet teveel of ten onrechte bijstand wordt verstrekt. Misbruik moet daarom worden aangepakt om te zorgen dat onze solidariteit niet in het gedrang komt.