PvdA: Zeker van een zelfstandig Teylingen

In 2017 is Teylingen ambtelijk gefuseerd met de gemeenten Lisse en Hillegom. Helaas is deze fusie tot op heden niet succesvol. Verder fuseren zou slechts leiden tot een verdere verslechtering van het serviceniveau en u als inwoner schaden. Als het aan de PvdA Teylingen ligt, gaat Teylingen niet verder fuseren.

Geen technocratische aanpak waarbij uitsluitend wordt gekeken naar efficiency. Laten we de ambtelijke fusie eerst ombuigen naar een succes en ons richten op het verbeteren van het serviceniveau van de gemeente naar de inwoners.

De huidige bestuurscultuur binnen de gemeente Teylingen past een moderne gemeente in Zuid-Holland niet. Projecten worden onderhands aanbesteed en afspraken met ondernemers en inwoners worden geschonden omdat projectontwikkelaars grote invloed hebben op het college. De PvdA Teylingen wil dat er een cultuuromslag komt waarbij openheid en objectiviteit centraal staat.