PvdA: Zeker van een veilig en leefbaar Teylingen

De PvdA Teylingen gelooft in betere veiligheid door samenwerking tussen politie, gemeente en bewoners. Onze gemeente kent lage criminaliteitscijfers. Ten opzichte van de rest van Nederland, scoren wij beduidend lager.

Toch laten de cijfers ook zien dat Teylingen een lichte stijging kent van het aantal misdrijven ten opzichte van de dalende landelijke trend. Deze stijging veroorzaakt gevoelens van onveiligheid bij onze inwoners. Dit houdt in dat preventie, voorlichting en sociale controle een nog grotere rol moeten gaan spelen in de toekomst.

Ook blijft het aantal verkeersongevallen hoog en is zelfs stijgend. Er vallen veel verkeersslachtoffers in de gemeente Teylingen in vergelijking met de rest van Nederland. Voornamelijk de fietsers en voetgangers moeten het ontgelden. Veilige oversteekplaatsen verdwijnen en onveilige blijven gehandhaafd. Dit alles om ruim baan te geven aan de auto. De PvdA Teylingen heeft hard oppositie gevoerd om de verkeersveiligheid aan Herenweg in Warmond te verbeteren. Hier laten we het niet bij: wij willen dat er volop geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de verkeersveiligheid. Mensenlevens, waaronder die van onze kinderen, staan op het spel.

Ook de op- en afritten van de A44 naar Sassenheim zijn levensgevaarlijk en dienen verbeterd te worden.