PvdA: Zeker van goede zorg op maat

In een rijke gemeente als Teylingen is het ondenkbaar dat er wachtlijsten zijn voor zorg. Kijk naar wat er echt nodig is. Zijn er zorgen over geld of armoede, pak dat eerst aan. Hetzelfde geldt voor de mensen die ondersteuning nodig hebben vanuit de WMO. Nog te vaak wordt vanuit overheden niet meegewerkt aan echt maatwerk en worden zelfs mensen weggestuurd terwijl zij gewoon recht hebben op ondersteuning, Dat kan en moet beter!

Ook hier kennen we gezinnen die in armoede leven. Op onze campings wonen mensen die om welke reden dan ook niet in een reguliere woning wonen. Vaak zijn schulden hiervan het probleem of een scheiding. We kiezen voor een groter team dat deze mensen opzoekt en ondersteunt zonder te straffen en te veroordelen. Van de campingeigenaren mogen deze mensen zich vaak niet inschrijven bij de gemeente omdat permanente bewoning niet is toegestaan en daarmee houden we de cirkel in stand. Geen adres betekent geen uitkering en geen recht op ondersteuning. Dit gaat niet alleen op voor deze mensen, ook voor mensen die tijdelijk ingetrokken zijn bij familie of om andere reden geen postadres hebben. Er is veel geld en ondersteuning beschikbaar. Waarom bereiken deze middelen dan niet altijd de mensen waarvoor deze bedoeld zijn? Meer vertrouwen op de professionaliteit van de zorgverleners zorgt ervoor dat het geld met minder bureaucratie sneller kan komen waar het nodig is. De PvdA Teylingen vindt dat verantwoordelijke mensen beter zijn dan overheidsregulering. De mens staat centraal binnen de zorg. Minder regels, meer vrijheid voor de professional. De gemeente bepaalt het doel en niet de route ernaar toe. Laten we ons richten op iedereen meedoen en niet op onnodige regels!