PvdA: Zeker van goed ondernemersklimaat

Levendige dorpskernen met een gevarieerd winkelaanbod zijn belangrijk voor de leefbaarheid in Teylingen. Producten die lokaal of regionaal worden geproduceerd en verkocht door lokale ondernemers moeten behouden blijven in onze gemeente. Ook dat is investeren in een duurzame samenleving. De afspraken die de gemeente met de detailhandel heeft gemaakt om dit te garanderen, zijn bij de PvdA Teylingen dan ook heilig. Wij willen samen met de ondernemers investeren in de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van onze kernen.

Helaas is recent gebleken dat een meerderheid van de gemeenteraad het Ondernemersfonds niet langer steunt. Het Ondernemersfonds is bedoeld om gezamenlijke initiatieven van ondernemers binnen de gemeente Teylingen gezamenlijk te financieren als deze bijdragen aan het versterken van de economische omgeving. Denk hierbij o.a. aan camerabeveiliging of promotie. Daarnaast heeft het fonds als doelstelling om op een positieve manier een bijdrage aan de verbinding tussen de verschillende gebieden en haar aanwezige bedrijfsleven te leveren. Samen bouwen, samen sterker. De PvdA Teylingen gelooft in het Ondernemersfonds, het biedt kansen voor ondernemers. Laten we samen met onze ondernemers zoeken naar wegen om het Ondernemersfonds tot een succes te maken!