PvdA: Zeker van een duurzame toekomst voor Teylingen

Alles wat te maken heeft met milieu, klimaat, groen, ecologie en een leefbare toekomst hier en wereldwijd valt onder duurzaamheid. De PvdA Teylingen wil dit graag concreet maken en heeft hiervoor het plan ‘Teylingen voor 100% duurzaam in 2030’ geïntroduceerd.

De gemeente moet inwoners en bedrijven verleiden tot samen concreet werken aan energiebesparing, duurzame energie inkopen of duurzame energie opwekken. Maar ook het gebruik van elektrische auto’s stimuleren door meer oplaadpalen. Voor alle nieuw te bouwen woningen geldt de eis van 100% duurzaamheid dus uitsluitend energieneutrale woningen bouwen, zonnepanelen op het Onderdak en andere gemeentelijke gebouwen. Meer aanplant van bomen in openbaar gebied en geen oprekking van de geluidsnormen van Schiphol! Door slim samen te werken, kan het verduurzamen versneld worden en kunnen ook kosten bespaard. En samen met onze agrariërs willen we kijken of de bloembollenteelt duurzamer kan door minder bestrijdingsmiddelen en op onze weidegronden meer rekening gehouden kan worden met de weidevogels en bijen. Teylingen blijft uiteraard Fairtrade gemeente.