Roodemolenpolder

Vraag:

De Roodemolenpolder is een waardevol landschap. Een uniek gebied en een groene buffer tussen Sassenheim en Voorhout. De gemeente organiseert gesprekken over de toekomst van de polder. Wat is het standpunt van de PvdA Teylingen?

Antwoord:

Overheid en burgers moet samen goed zorgen voor het cultureel en historisch erfgoed van Teylingen. Daartoe behoren ook de ‘open ruimte’ tussen de kernen en de bollencultuur. De PvdA Teylingen spant zich in de bollenteelt te behouden door het ontwikkelen van nieuwe toepassingen te steunen zoals ontwikkelingen rond bio based economy en allianties met kennisinstituten. Het in stand houden van de ‘open ruimte’ draagt bij aan behoud van natuur en biodiversiteit en daarmee aan een duurzame samenleving.

Wij hebben de uitbreiding van het sportpark Roodemolenpolder gesteund. Wij waren echter tegen de aankoop van de rest van de grond in de Roodemolenpolder, aangezien we de ontwikkeling tot landschapspark onnodig vinden. Als weidegebied vinden wij de polder zeer waardevol. De aanleg van het fietspad door de Roodemolenpolder hebben we daarom niet gesteund. Het fietspad leidt tot verstoring van het vogelgebied en de tijdswinst die dat voor de fietsers tussen Noordwijk / Voorhout en Sassenheim (Station en Rijnlands Lyceum) zou opleveren is te verwaarlozen.