Wat hebben we bereikt afgelopen 4 jaar in Teylingen op het gebied van wonen en veiligheid?

2 maart 2018

De PvdA heeft de afgelopen vier jaar in de oppositie gezeten in de gemeenteraad. Hierbij hebben we door een kritische houding geprobeerd meer aandacht te vragen voor de punten die wij van belang vinden. Om verantwoording af te legen zullen we in een aantal berichten de belangrijkste punten aangeven welke we door middel van vragen, moties of amendementen hebben geprobeerd te beïnvloeden.

Wonen

  • Dankzij de PvdA zal een brede inventarisatie van de woningmarkt in Teylingen plaats gaan vinden opdat onze woningmarkt in beweging kan komen.
  • Dankzij de PvdA is het college opgeroepen om zo snel mogelijk samen met de corporaties te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om scheefwonen versneld aan te pakken. Om vervolgens aan de raad hierover beleidsopties te presenteren met als doel meer sociale huurwoningen voor de doelgroep beschikbaar te krijgen. Helaas heeft de grote meerderheid van de raad tegen deze motie gestemd en kon deze geen doorgang vinden.
  • Dankzij de PvdA is een motie ingediend om in plaats van 50 extra sociale huurwoningen woningen in totaal 150 extra sociale huurwoningen structureel toe te voegen aan het woningbouwprogramma. Helaas heeft de grote meerderheid van de raad tegen deze motie gestemd en kon deze geen doorgang vinden.
  • Dankzij de PvdA wordt ingezet op flexibele invulling van leegstaande panden zodat ouderen, jonge gezinnen, allochtonen, alleenstaanden en jongeren elkaar tegenkomen. Door in te zetten op flexibel huisvesting zoals Park Overbosch of Liduina kunnen we dit bevorderen en anderzijds een probleem oplossen in gezinnen waarbij er tijdelijk andere eisen aan huisvesting wordt gesteld bijvoorbeeld door scheiding.

Veiligheid

  • Dankzij de PvdA is er geprobeerd oversteekplaatsen te laten bestaan in Oosthout op het traject van de HOV, jammer genoeg waren wij de enige.
  • Dankzij de PvdA is bijgestuurd op het inspraaktraject over de verkeersveiligheid op de Herenweg in Warmond. De PvdA vindt dat inwoners door de opgestelde spelregels te weinig ruimte krijgen om echt iets te doen aan de drukke verkeersroute door Warmond. De wijze van inspraak blijft van ons een onvoldoende krijgen.