Wat hebben we bereikt afgelopen 4 jaar in Teylingen op het gebied van ondernemers en detailhandel?

4 maart 2018

De PvdA heeft de afgelopen vier jaar in de oppositie gezeten in de gemeenteraad. Hierbij hebben we door een kritische houding geprobeerd meer aandacht te vragen voor de punten die wij van belang vinden. Om verantwoording af te legen zullen we in een aantal berichten de belangrijkste punten aangeven welke we door middel van vragen, moties of amendementen hebben geprobeerd te beïnvloeden.

Ondernemers

  • Dankzij de PvdA is het Ondernemersfonds gestart. Jammer genoeg waren wij de enige die het door wilde laten gaan, de andere partijen hebben toen tegen gestemd. Teylingen scoort zeer laag op de lijstjes van de MKB vriendelijkste gemeente. Met het huidige beleid onder aanvoering van de zgn. Ondernemerspartij gaan we nooit hoger scoren.
  • Dankzij de PvdA blijven we vasthouden aan de detailhandelsvisie waarbij lokale ondernemers gestimuleerd worden om nieuwe lokale activiteiten te ontplooien die in de dorpskernen plaats moeten vinden. Het college dreigde de detailhandelsvisie ten grave te dragen door een multinational toestemming te verlenen om buiten de dorpskernen de concurrentie aan te gaan met kleine lokale ondernemingen, die natuurlijk geen schijn van kans maken tegen de miljoenen van een dergelijke partij. De gemeente kan veel beter lokale pick-up-points stimuleren, zoals het initiatief van de lokale Albert Heijn in Warmond.